IPS: Bescherming biodiversiteit hapert door geldgebrek

biodiversity-garden
[Foto: via WorldIslandInfo.com]

Financiering blijft een zwak punt in de wereldwijde pogingen om de fragiele ecosystemen op aarde te beschermen, zegt Hem Pande, de vertrekkende voorzitter van de Biodiversiteitsconferentie (COP12) die momenteel wordt gehouden in Zuid-Korea.Tijdens de vorige biodiversiteitsconferentie, twee jaar geleden in het Indiase Hyderabad, beloofden de deelnemende landen hun financiering voor natuurbehoud te verdubbelen tegen 2015. Pande, tevens voorzitter van de Indiase Autoriteit voor Biodiversiteit, zegt dat deze landen enkel hun beloften moeten nakomen. "Anders wordt het moeilijk de biodiversiteitsdoelen te halen die we overeengekomen zijn."

Er is geld nodig voor verschillende activiteiten, van het schoonmaken van kusten tot wetenschappelijk onderzoek en bewustwordingscampagnes. Volgens het Wereldnatuurfonds (WWF), is jaarlijks 200 miljard dollar nodig om alle biodiversiteitsdoelen voor 2020 te halen, inclusief het elimineren van schadelijke subsidies, het halveren van de snelheid waarmee ecosystemen verwoest worden, een duurzame visserijsector, het uitbreiden van het aantal beschermde gebieden, het herstellen van 15 procent van de gedegradeerde ecosystemen en de bescherming van bedreigde soorten.

Trage economische groei

De toezegging van rijke landen in 2012 om de financiering tegen 2015 te verdubbelen was een belangrijke uitkomst van COP11. Hoewel geen exacte cijfers werden genoemd, schatten waarnemers dat er door de afspraak jaarlijks 10 tot 12 miljard dollar extra beschikbaar zou komen. Twee jaar later blijkt die aanname veel te positief te zijn geweest.

Paul Leadly, hoofdauteur van Global Biodiversity Outlook 4 (GBO-4), een voortgangsrapport over de biodiversiteitsdoelen dat deze week is gepubliceerd, erkent dat de financiering "absoluut onvoldoende" is. "Het goede nieuws is dat er iets meer geld beschikbaar is. Het slechte nieuws is dat dat bedrag in de verste verte niet lijkt op een verdubbeling van de middelen."

Gezien de trage economische groei wereldwijd is het volgens hem moeilijk te voorspellen of de landen hun beloften in de komende twee jaar wel zullen nakomen. "Het helpt niet mee dat veel landen er economisch gezien moeilijk voor staan. In Braziliƫ is bijvoorbeeld sprake van economische stagnatie", zegt Leadly.

India

Andere landen vinden dat het wereldwijde financiƫle klimaat geen belemmering mag vormen voor snelle actie op het gebied van natuurbehoud. Landen zoals India hebben een aanzienlijk budget gereserveerd voor natuurbehoud, in de hoop daarmee een voorbeeld te stellen. "Sinds 2012 hebben we elk jaar 32,5 miljoen dollar uitgegeven aan het beheer van nationale parken en natuurgebieden. Dat hebben we ook gemeld bij de Conventie voor Biologische Biodiversiteit", zegt Pande. Hij voegt eraan toen dat alle 191 partijen die deelnemen aan de conventie de plicht hebben hetzelfde te doen.

Hoewel het budget van het Indiase ministerie van Milieu en Bossen dit jaar daalde van 391 miljoen naar 325 miljoen dollar, is het totale budget van alle ministeries die zich met natuurbeheer bezighouden hoger dan in voorgaande jaren, beweert Pande.

Aangezien internationale overeenkomsten over biodiversiteit niet juridisch bindend zijn, kan geen enkel land gedwongen worden de afspraken na te leven. Het mobiliseren van fondsen is dan ook een belangrijk agendapunt op de conferentie in Zuid-Korea, die nog tot en met 12 oktober duurt.

Leadly wijst erop dat landen ook kunnen bijdragen zonder grote investeringen te doen, bijvoorbeeld door subsidies af te schaffen. "Regeringen geven veel geld uit aan subsidies voor de landbouw, visserij en brandstoffen. Dat geld kunnen ze ook voor andere dingen gebruiken, zoals voor biodiversiteitsbehoud."BRON:
IPS
IPS DOOR:

Deel dit artikel