IPS: Milieubeweging houdt hart vast voor nieuwe EU-commissie

De tien grootste milieubewegingen maken zich ernstig zorgen over het profiel van de nieuwe Europese Commissie. Ze uitten hun bezorgdheid in een open brief aan commissievoorzitter Jean-Claude Juncker.


De Green10 is een coalitie van toonaangevende milieuorganisaties zoals Greenpeace, het Wereldnatuurfonds (WWF), Climate Action Network en Friends of the Earth Europe (FoEE). Onmiddellijk na de bekendmaking van de nieuwe portefeuilles had onder meer WWF al zijn teleurstelling uitgedrukt omdat er geen aparte commissaris meer aangesteld wordt voor de strijd tegen de klimaatverandering.

Nu ze de structuur van de commissie en de beleidsnota van Juncker hebben kunnen analyseren, slaan de tien organisaties alarm in een gezamenlijke brief aan de commissievoorzitter. Ze komen tot de conclusie dat zowel de structuur van de nieuwe commissie als de beleidsnota en de keuze van de commissarissen wijzen op een stap terug voor het milieu, en een terugtrekking van eerdere Europese engagementen rond duurzame ontwikkeling, luchtkwaliteit, biodiversiteit en klimaatactie.

"De verandering van een commissaris met toegewijde verantwoordelijkheid voor het milieu naar een commissaris die zijn aandacht moet verdelen over verschillende veeleisende dossiers wijst op een duidelijk verminderde prioriteit voor milieuthema's", herhalen ze in de brief. "Die indruk wordt nog versterkt door de virtuele afwezigheid van enige referentie naar het milieu in de verantwoordelijkheden van de vicevoorzitters."

"Dat duurzame ontwikkeling en de groene economie als thema's helemaal niet aan bod komen op het niveau van de vicevoorzitters, wijst erop dat de commissie uitgaat van een ouderwets paradigma van economische groei", aldus die organisaties, "dat de industrie en banen uit het verleden boven die van de toekomst stelt, en geen rekening houdt met de reële beperkingen en limieten."

 

Commissarissen


Ook de keuze van de commissarissen baart de organisaties zorgen. "De portefeuille Milieu gaat naar een commissaris wiens regering internationaal veel kritiek kreeg omdat ze de Europese regelgeving rond vogelbescherming niet toepaste. Die commissaris wordt nu verantwoordelijk voor diezelfde wetgeving", schrijven de organisaties. 

Ze zien een probleem in de keuze van de nieuwe commissaris voor Klimaat en Energie, de Spanjaard Miguel Arias Cañete, die banden heeft met de olie-industrie. Verschillende familieleden van Cañete werken bij de bedrijven Petrologis en Ducar. De commissaris bezit ook voor zo'n 300.000 euro aandelen in oliemaatschappijen en kwam als minister al onder druk te staan wegens belangenvermenging. Verschillende leden van het Europese parlement hebben al gezegd dat hij die aandelen moet opgeven, wil hij bevestigd worden in zijn functie.


BRON:IPS
IPS DOOR:

Deel dit artikel