IPS: Verzilting kost wereld elke dag 2000 hectare landbouwgrond

IPS: Verzilting kost wereld elke dag 2000 hectare landbouwgrond

De voorbije twintig jaar is dagelijks 2000 hectare aan landbouwgrond getroffen door verzilting, stelt de Universiteit van de Verenigde Naties. Het areaal is goed voor een vijfde van al het geïrrigeerde landbouwgebied ter wereld, en kost de wereldeconomie jaarlijks 27 miljard dollar aan verloren gewassen.

Verzilting van landbouwgrond komt voor wanneer irrigatie gebeurt zonder adequaat drainagesysteem, waardoor de concentratie van zouten in de bodem gestaag stijgt en landbouw wordt bemoeilijkt of onmogelijk wordt. De onderzoekers registreerden het fenomeen in 75 landen overal ter wereld. Het getroffen areaal bedraagt zo'n 62 miljoen hectare, een gebied ter grootte van Frankrijk en veel groter dan de 45 miljoen hectare getroffen areaal in de jaren negentig.

Wereldbevolking

"Om de wereldbevolking te voeden, die naar verwachting 9 miljard mensen zal tellen tegen 2050, hebben we al het land nodig", zegt Manzoor Qadir, hoofdauteur van de studie. "We kunnen het ons niet permitteren om het getroffen areaal verloren te laten gaan."

Volgens de VN-Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO) zal de wereld tegen 2050 de helft meer graan moeten produceren om de vele monden te voeden. "Maar elke week verliest de wereld een areaal ter grootte van Manhattan aan verzilting", zegt Zafar Adeel, directeur van het UNU Institute for Water, Environment and Health. "In een groot deel van de getroffen gebieden zijn investeringen gedaan in irrigatie en drainage, maar de infrastructuur is niet goed beheerd of onderhouden. Inspanningen om die gebieden weer op volle capaciteit te krijgen zijn essentieel naarmate de wereldbevolking en de behoefte aan voedsel groeit, met name in de ontwikkelingslanden."

Ook in het Westen

De ergst getroffen gebieden bevinden zich onder meer rond het Aralmeer in Centraal-Azië, de Gangesvallei in India, de Indusvallei in Pakistan en de Gele rivier in China. Maar ook westerse landen zoals de Verenigde Staten en Australië kampen met verzilting. In de VS wordt de jaarlijkse economische impact op 750 miljoen dollar geschat.

Verschillende methoden om het areaal er bovenop te helpen hebben hun effectiviteit al bewezen, zoals de aanplanting van bomen, het kweken van zoutbestendige gewassen of het graven van diepe drainagegreppels rond aangetaste velden om ze te isoleren. Hoe dan ook, zeggen de auteurs, zijn de ingrepen economisch veel goedkoper dan het land verder te laten verslechteren.


BRON:
IPS

IPS DOOR:

Meer info

Deel dit artikel