Irak: dat nooit meer!

Symbolische wake aan de trappen van De Beurs
20 maart 2009 – 18u
Anspachlaan Brussel

Op 20 maart 2003, begon de door de VS geleide oorlogsmachine een bloedige oorlog tegen Irak. Zes jaren later blijven de gevolgen catastrofaal.


Honderdduizenden mensen verloren hun leven, miljoenen burgers sloegen op de vlucht. Alle medische rapporten wijzen op de grootschalige fysieke, psychische en sociale trauma’s waaraan de Iraakse bevolking lijdt. De daders hebben nooit rekenschap moeten afleggen voor deze misdaad. Irak vormt nu een van de trieste symbolen van de machts- en belangenpolitiek van de VS en hun bondgenoten.

De vredesbeweging blijft herhalen dat voor Irak, het hele Midden-Oosten en waar ook ter wereld afgestapt moet worden van een beleid gebaseerd op militaire dreiging of gebruik van geweld. We hebben geen militaire opbouw nodig, maar een solidaire politiek die zorgt voor welvaart en welzijn voor de bevolking. Problemen en conflicten kunnen enkel opgelost worden door een niet aflatende bereidheid tot dialoog tussen álle belanghebbende partijen én door indringend diplomatiek overleg binnen het kader gecreëerd door het humanitair recht en het Handvest van de Verenigde Naties.

De vredesbeweging vraagt zoals elk jaar opnieuw aandacht voor het leed dat het Iraakse volk is aangedaan. In het verlengde van de eisen van het anti-oorlogsplatform de afgelopen jaren blijven we op deze zesde verjaardag van de oorlog herhalen:

Neen aan de oorlog, stop de bezetting
Het recht op politieke, economische en culturele soevereiniteit
Respect voor het internationale recht en geen straffeloosheid
Geen Belgische of Europese medeplichtigheid
Amerikaanse en Britse herstelbetalingen voor de veroorzaakte schade in Irak
Solidariteit met het Iraakse volk

(zie ook de activiteiten n.a.v. 6 jaar oorlog in Irak van 18 tot 20/03 te Brussel)

Vrede DOOR:

Deel dit artikel