Israëlische en Palestijnse changemakers worden monddood gemaakt

Israël verplaatst actieterrein naar europese hoofdsteden

Het middenveld in Israël en Palestina heeft al langer af te rekenen met actoren die hun werking proberen te verhinderen. Zowel de Israëlische overheid, Israëlische pro-bezettingsgroepen, Hamas en de Palestijnse Autoriteit spelen een belangrijke rol bij deze 'krimpende ruimte'.

11.11.11 roept Belgische en andere Europese beleidsmakers op om te blijven ijveren voor het recht op vrije meningsuiting in Israël en de bezette Palestijnse gebieden. Uit onderzoek blijkt dat organisaties die een rechtvaardige oplossing voor het Israëlisch-Palestijnse conflict nastreven, belaagd worden met fake news en lastercampagnes. 

Activisten betrokken bij Palestijnse organisaties worden opgesloten, vervolgd, fysiek lastiggevallen en zelfs gemarteld. Ze zijn ook het slachtoffer van lastercampagnes, van nieuwe wetten die hun vrijheden inperken en van pogingen om hun financiering droog te leggen. Israëlische organisaties die dezelfde strijd voeren kunnen op dezelfde behandeling rekenen.

Daarnaast vallen ze ten prooi aan hardhandige repressie en systematische mensenrechtenschendingen door Hamas in Gaza en de Palestijnse Autoriteit op de Westelijke Jordaanoever.

Krimpende ruimte

Dit blijkt uit een onderzoek dat 11.11.11 in 2019 uitvoerde naar humanitair werk in bezet Palestijns gebied en Israël. We gingen in gesprek met tientallen lokale organisaties, diplomaten en medewerkers van de Verenigde Naties. We namen ook een enquête af bij bijna 30 Israëlische en Palestijnse organisaties.

Hieruit bleek een intense campagne tegen de civiele maatschappij in Palestina en Israël. Ons rapport bevestigt wat we in 2019 in onze campagne Changemakers ook al kenbaar maakten: de ruimte waarin middenveldactoren – de civiele maatschappij – opereren, verkleint wereldwijd. Een fenomeen dat ook wel shrinking space of krimpende ruimte wordt genoemd.

Lastercampagne

We peilden ook naar de belangrijkste oorzaak die maakt dat het werk en de vrijheid van de activisten aan banden worden gelegd. De activisten en organisaties uit het onderzoek wezen unaniem op het Israëlische ministerie van Strategische Zaken en organisaties als NGO Monitor - een Israëlische groep die voor de bezetting van de Palestijnse Gebieden is.

Ze brengen de activisten en hun organisaties in diskrediet, onder andere met vage en ongefundeerde beschuldigingen van antisemitisme en banden met terreurorganisaties. Ook de Boycotcampagne (BDS) moet eraan geloven. Deze legitieme internationale beweging roept op een geweldloze manier op tot een boycot van Israël. Zo wil ze wegen op het Israëlische beleid, totdat Israël stopt met de mensenrechten te schenden.

Druk op Europa

Met deze lastercampagne zetten Israël en sympathiserende organisaties Europese landen onder druk om hun financiële steun aan Palestijnse ngo’s stop te zetten. Het Duitse en Tsjechische parlement gaven hier al gevolg aan. Ook in Oostenrijk, Nederland, Frankrijk, Zwitserland en Denemarken is er sprake van gelijkaardige ontwikkelingen.

Bovendien valt een oproep tot boycot van Israël binnen de vrijheid van meningsuiting en mag ze dus niet bestraft worden. Dat bevestigen experten van de Verenigde Naties en de voormalige Hoge EU-Buitenlandvertegenwoordiger Federica Mogherini. Veel Joodse experten benadrukken eveneens dat de Israëlische lastercampagne de levensbelangrijke strijd tegen écht antisemitisme - dat aan een opmars bezig is - ondermijnt.

Wat vragen wij?

We verwachten dat België één van de volgende doelwitten zal worden om het Israëlische en Palestijnse middenveld het zwijgen op te leggen. Daarom roept 11.11.11 Belgische en ook andere Europese beleidsmakers op om, ongeacht hun positie over een boycot en het Israëlisch-Palestijnse conflict, te blijven ijveren voor het recht op vrije meningsuiting. We vragen hen ook om er nauw op toe te zien dat niemand ongefundeerde beschuldigingen van antisemitisme gebruikt om changemakers monddood te maken.

 

 

 

 

Wil je de Changemakers in Israël en Palestina ondersteunen?

Je kan ons politiek werk rond ‘shrinking space’ in Israël en Palestina ondersteunen. Onderteken mee deze petitie (in het Engels). Teken de #ReclaimYourSpace-petitie en steun de strijd van Joodse en Palestijnse jongeren tegen antisemitisme én islamofobie: "Twee zijdes van dezelfde medaille".

 

 

Deel dit artikel