De Belgische Ontwikkelingssamenwerking in 2011

De Belgische Ontwikkelingssamenwerking in 2011

In heel Europa gingen in 2011 de uitgaven voor officiële ontwikkelingssamenwerking fel achteruit, de eerste daling sinds 1997. De economische crisis speelt hierin ongetwijfeld een belangrijke rol. Het is wel duidelijk dat de EU alle registers zal moeten opentrekken om alsnog de 0,7% te behalen tegen 2015.

De EU - en haar lidstaten - strandde in 2011 op 53 miljard euro aan hulp, en blijft hiermee wereldwijd wel de grootste donor. Maar voor het eerst sinds 1997 daalde de hulp in reële cijfers.

Opvallend is dat bijna alle Europese lidstaten hebben gekozen voor besparingen op internationale solidariteit om de eigen crisis aan te pakken.

Hoewel veel rapporten aantonen hoe belangrijk hulp is in tijden van crisis en dat voornamelijk voorspelbaarheid een sleutelfactor is om op lange termijn een impact te hebben op ontwikkeling, werd hier geen rekening mee gehouden. Het is de gemakkelijkste weg, de weg van de minste weerstand.

Twaalf lidstaten hebben hun hulpbudgetten verlaagd. Enkel Italië (33%), Zweden (10.5%) en Duitsland (5.9%) gingen er op vooruit. Dat is nog relatief, want in het geval van Italië ging het voornamelijk over schuldkwijtscheldingen en kosten voor de opvang van vluchtelingen.

Volgens Concord Aidwatch zou de echte hulp van Italië met 18% zijn gedaald. De landen met de sterkste daling zijn Spanje (-32,7%) en Griekenland (-39,3%).  Als we deze, zwaar door de crisis getroffen landen buiten beschouwing laten, doet enkel Oostenrijk (-14,3%) nog slechter dan België (-12,5%).

Positief is dat de EU toch blijft vasthouden aan de doelstelling om tegen 2015 0,7% van het BNI te besteden aan ontwikkelingssamenwerking. Bovendien blijven enkele Europese landen zoals Zweden, Nederland, Luxemburg en Denemarken meer inspanningen leveren dan de verplichte 0,7%. Zeker Denemarken is een opsteker gezien zijn voorbeeldfunctie als huidige voorzitter van de EU.

Wat ook opvalt is dat bijna alle nieuwe EU-lidstaten, hun hulpniveau behielden of verhoogden in 2011. Malta is de sterkste stijger en ook Roemenië, Litouwen en Estland verhoogden hun hulp . Denemarken, Luxemburg en Zweden willen in de toekomst vrijwillig 1% van hun BNP geven. Het feit dat deze landen toch vasthouden aan hun engagement toont aan dat het in de eerste plaats om politieke wil gaat.Wat we helaas ook vaststelden in 2011 is de toenemende tendens om het eigen, Europese kortetermijnbelang te laten primeren op de langeretermijnontwikkelingsdoelstellingen.

Ondanks alle retoriek over beleidscoherentie vanwege de Europese Commissie zien we een zorgwekkende trend om middelen voor ontwikkelingssamenwerking eerder te gebruiken voor het verdedigen van dit EU-belang i.p.v. waarvoor ze echt bedoeld zijn. Een vorm van omgekeerde coherentie waar ontwikkelingslanden niet mee gebaat zijn.

 

Deel dit artikel