Klimaatrechtvaardigheid in een notendop

dossier-klimaatrechtvaardigheid-2019

De opwarming van de aarde heeft gevolgen voor de hele maatschappij. Extreme weerfenomenen als gevolg van klimaatverandering veroorzaken steeds frequenter menselijke rampen. Ze vernietigen de vooruitgang die gemaakt werd in menselijke en ecologische ontwikkeling.

Op lange termijn wijzigt de klimaatverandering weerpatronen, met een diepgaand effect op landbouw, bossen, visserij en veeteelt, en berooft het grote aantallen mensen van hun toegang tot voedsel. De honger neemt na jaren van daling terug toe, met de klimaatverandering als belangrijkste oorzaak.

Klimaat en ontwikkeling zijn twee zijden van dezelfde munt

Klimaat en ontwikkeling zijn twee zijden van dezelfde munt. Klimaatverandering kan decennia van ontwikkelingsinspanningen tenietdoen. Droogtes, overstromingen, hittegolven en de stijgende zeespiegel spelen nu al honderden miljoenen mensen over de hele wereld parten. Die ontwikkelingsinspanningen moeten dus in de mate van het mogelijke aangepast worden aan toekomstige klimaatveranderingen.

Tegelijk is de manier waarop we ons ontwikkelen bepalend voor het klimaat. Energie-armoede aanpakken betekent anno 2019 dat de meer dan een miljard mensen die geen toegang hebben tot elektriciteit noodgedwongen een sprong moeten maken naar propere energie. Het is geen kwestie van kiezen tussen het afremmen van klimaatverandering en het bestrijden van armoede, honger en ondervoeding. Deze processen zijn zeer sterk met mekaar verbonden en hun succes is wederzijds afhankelijk van elkaar.

Niet iedereen is even kwetsbaar

We horen vaak dat we de uitstoot van fossiele brandstoffen moeten stoppen voor onze toekomst en die van onze kinderen. Dat klopt, maar we mogen niet vergeten dat de klimaatverandering zich ook nu al hard laat voelen.

De armste mensen in de armste landen, vooral in rurale gebieden, hebben het minst bijgedragen aan de globale opwarming maar worden wel het meest getroffen door klimaatverandering. Zij zijn het minst uitgerust om zich tegen de negatieve effecten van klimaatverandering te wapenen, en ze hebben amper stem of vertegenwoordiging in het maken van beleid. Dat maakt van het klimaatprobleem een rechtvaardigheidsprobleem.

Een centrale doelstelling van 11.11.11 is dan ook wereldwijde klimaatrechtvaardigheid. Klimaatrechtvaardigheid betekent het rechtzetten van de historische ongelijkheid in het klimaatprobleem.

Dat betekent drie dingen.

De opwarming moet beperkt worden tot maximaal 1,5°C om de ergste impact te voorkomen. Alle landen moeten daar aan bijdragen, maar rijke landen met een grote historische uitstoot moeten het voortouw nemen en sneller naar een koolstofarme samenleving gaan.

Diezelfde landen moeten ook arme, kwetsbare landen bijstaan in hun uitdagingen, onder meer in de vorm van financiële steun. Zo kunnen ook deze landen zich koolstofarm ontwikkelen. En onder andere de sprong maken van een tekort aan energie naar propere energie voor iedereen, en zich tegelijk aanpassen aan de gevolgen van de klimaatverandering. Want ook dat is nodig, ongeacht de opwarming die er nu nog bij komt.

Daarnaast betekent klimaatrechtvaardigheid ook dat we met een sociale en internationale bril naar de oplossingen moeten kijken. We kunnen niet aanvaarden dat klimaatbeleid meer ongelijkheid creëert of mensenrechtenschendingen met zich meebrengt. We mogen geen nieuwe problemen creëren terwijl we een ander probleem proberen op te lossen.

Internationale klimaatrechtvaardigheid betekent:

  • De opwarming beperken tot een 'veilige' grens
  • Getroffen gemeenschappen bijstaan
  • Klimaatbeleid met respect voor mensenrechten en een globale visie
11.11.11 DOOR:

In dit dossier leggen we in een notendop uit wat internationale klimaatrechtvaardigheid concreet betekent voor 11.11.11 en hoe we de globale klimaatproblematiek willen aanpakken.

Deel dit artikel

       


Gerelateerde artikels