Klimaattop Marrakesh: tijd voor actie

Het Akkoord van Parijs treedt in werking op 4 november 2016. Dat is vroeger dan verwacht. De volgende stap naar een koolstofarme wereld is de klimaattop in Marrakesh (COP22) van 7 tot 18 november. Het Platform Klimaatrechtvaardigheid, dat de milieubeweging, vakbonden, jeugdraden en noord-zuidorganisaties verenigt, stelt zoals elk jaar aanbevelingen op voor onze beleidsmakers.

Op de agenda van Marrakesh, ook wel the COP of Action genoemd, is het Akkoord van Parijs voor het eerst voorwerp van verdere onderhandelingen en uitwerking. Nu bijna alle landen het ondertekend hebben en meer dan 55 landen, samen goed voor meer dan 55% van de globale uitstoot, het ratificeerden, staat de implementatie ervan centraal.

Wat staat op de agenda?

Het Platform Klimaatrechtvaardigheid spitste zijn aanbevelingen dit jaar toe op de specifieke agendapunten van de klimaattop. Zo staat verhoging van de ambitie voor 2020 - essentieel om onder 1,5°C te blijven - op de agenda, maar ook transparantie en de rechtvaardige transitie naar een koolstofarme samenleving. Daarnaast is het een erg belangrijke top voor de ontwikkelingslanden, met agendapunten zoals de internationale klimaatfinanciering en de nood aan verbeterde actie voor 'loss and damage' als gevolg van klimaatimpacts.

Wat moet België doen?

Ook België en Europa schuiven uiteraard bij aan de onderhandelingstafel. Het Platform Klimaatrechtvaardigheid vraagt niet alleen een ambitieuze en constructieve houding tijdens de onderhandelingen, maar ook een signaal dat België bereid is zijn steentje bij te dragen. Dat kan door het Akkoord van Parijs zo snel mogelijk te ratificeren en werk te maken van de belofte om 50 miljoen euro éxtra middelen te voorzien voor de internationale klimaatfinanciering.

Daarnaast is een engagement om die belofte te doen stijgen tot 500 miljoen euro per jaar in 2020 cruciaal. België moet, net als alle rijke landen, een billijke bijdrage aan de beloofde internationale 100 miljard dollar per jaar aankondigen om het vertrouwen in de onderhandelingen te garanderen.

Lien Vandamme
Beleidsmedewerker Klimaat en Natuurlijke Rijkdommen

Het Platform Klimaatrechtvaardigheid is een Belgisch politiek platform gecoördineerd door 11.11.11 en CNCD-11.11.11 en gevormd met ABVV-FGTB, ACV-CSC, ADG, APERe, Associations21, Bond Beter Leefmilieu (BBL), Beweging.net, Broederlijk Delen, CGSLB-ACLVB, Climate Express, Climaxi, Conseil de la Jeunesse, EcoKerk, Entraide et Fraternité, FSTM, Geneeskunde voor de Derde Wereld (G3W), Greenpeace, Inter-environnement Wallonie (IEW), Klimaat en Sociale Rechtvaardigheid, Natuurpunt, Natuurpunt CVN, Oxfam-Solidariteit, Oxfam-Wereldwinkels, Protos, SLCD, SOS Faim, Vlaamse Jeugdraad, Vredeseilanden en WWF.

Deel dit artikel