Kumi Naidoo: 'MDG's zijn Minimum Development Goals'

De toekomst begon op 23 januari in KVS Brussel.
Hoe moet het verder met de wereld en de klimaatopwarming? Hoever staat het met de Millenniumdoelen? En wat met de toekomst van de ontwikkelingssamenwerking?

Drie sprekers met wereldnaam gaven op 23 januari in KVS Brussel hun mening en advies: Jan Vandemoortele (V.N.), één van de architecten van de Millenniumdoelen, Jean-Pascal van Ypersele (UCL), ondervoorzitter van het wereldwijde klimaatpanel IPCC, en Kumi Naidoo, co-voorzitter van Global Call to Action against Poverty en directeur van Greenpeace International. Daarna deed de Noord-Zuidbeweging er haar toekomstplannen uit de doeken.

In maart 2009 stak de Noord-Zuidbeweging de koppen bij mekaar tijdens een Toekomstcongres. Dit congres had de bedoeling om, met betere onderlinge afspraken, sterker, assertiever naar buiten te komen. Een jaar verder, gaan we samen na hoever we staan en welke nieuwe wegen we samen inslaan.

De Vlaamse Noord-Zuidbeweging gaat ook in op actuele thema's die onszelf maar ook de wereld sterk bezig houden. De klimaatsbedreiging, bijvoorbeeld: hoe moet nu verder met de toekomst van onze planeet? Wat na Kopenhagen? Wat met de Millenniumdoelstellingen, het wereldwijde plan om tegen 2015 de armoede te halveren: halen we die doelstelling of niet? En waarom?
Drie sprekers van internationale allure gaven hun mening en advies bij deze specifieke thema's.


Dit artikel werd gedeeltelijk overgenomen met de - gewaardeerde - toestemming van de auteur

Deel dit artikel