Landbouworganisatie FAO helpt vredesakkoord Colombia uit te voeren

De Colombiaanse regering en de FARC-rebellen hebben de FAO, de Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN, gevraagd om het vredesakkoord te helpen uitvoeren. Een belangrijk deel van het akkoord gaat over een grondige landbouwhervorming.

Het eerste punt van het vredesakkoord, dat vorige week gesloten werd, wil het Colombiaanse platteland grondig hervormen. Het platteland werd tijdens de burgeroorlog zwaar getroffen.

De hervorming moet de wortels van de armoede en honger op het platteland aanpakken. Er komt een grondfonds dat grond onder landloze boeren moet verdelen. Er zijn grote plannen om in openbare diensten te voorzien en infrastructuur aan te leggen. En er komen maatregelen om de productiviteit van landbouw en veeteelt in de zwaarst getroffen gebieden op te voeren.

Hoekstenen van het vredesakkoord

"Om de honger en armoede uit te roeien en het vredesproces duurzaam te maken is zo'n veelzijdige aanpak nodig, op het hoogste niveau, met de politieke steun van alle sectoren in het land", zegt FAO-directeur-generaal José Graziano da Silva.

Hij juicht toe dat het platteland, de landbouw, het milieu en de voedselzekerheid de hoekstenen vormen van het vredesakkoord tussen regering en FARC-rebellen. "Waar de oorlog ontstaan is, zaait Colombia nu de kiemen voor de vrede."

Samen met de EU

De FAO zal de uitvoering van punt 1 van het vredesakkoord begeleiden, samen met de Europese Unie en de internationale plattelandsbeweging Vía Campesina.

De komende maanden zullen de drie een werkplan voorleggen. De FAO stelt onder meer voor daarin acties op te nemen die een snelle voedselproductie mogelijk maken, als antwoord op de dringende noden.

22 miljoen hectare

Door de burgeroorlog moesten miljoenen mensen op de vlucht. Veel boeren verloren hun grond.

Colombia beschikt over 22 miljoen hectare potentiële landbouwgrond. Vandaag wordt daarvan maar 7 miljoen hectare benut.

Het vredesakkoord kwam er na vier jaar onderhandelen en maakt een einde aan vijftig jaar burgeroorlog.

Deel dit artikel

       


Gerelateerde artikels