Langetermijnwerk rendeert

India

spaargroep-india

In 1984 was 11.11.11 de eerste organisatie die de schouders zette onder het Integrated Village Development Project in het Zuid-Indiase Tamil Nadu. Dat was de droom van Kulandei Francis. Als geëngageerd priester was hij geconfronteerd met de bittere armoede en ondervoeding in het droge, afgelegen heuvelgebied van Krishnagiri. Hij zag echter potentie om de streek van aanschijn te veranderen. Dat is ondertussen gelukt. Met de spierkracht van mannen en bovenal door de spaardiscipline van vrouwen.

Water oogsten

Het grote probleem in de streek was het watertekort. In het regenseizoen stroomde het water de heuvels af, maar drong niet in de grond. De volgende acht maanden viel er geen druppel. De boeren konden dus bitter weinig oogsten, ondervoeding was wijdverspreid. Francis besefte dat men met een dam van een paar meter hoog duizenden kubieke meters water kan vasthouden. Met dat water kan men irrigeren. Veel water dringt ook in de bodem, waardoor het grondwaterspiegel jaar na jaar stijgt. Zo kan men gemakkelijk en goedkoop drinkwaterputten graven.

Samen sparen

Technische ingrepen moeten echter gedragen worden door mensen die zich betrokken en verantwoordelijk voelen. Daarom bracht Francis de mensen samen in kleine groepen, sanghams, die samen een bepaald doel nastreefden. Een eerste piste, samenwerking van mannen, liep mis. Ze voelden zich te weinig verantwoordelijk voor elkaar, kwamen afspraken niet na. De spaar¬groepen van vrouwen functioneerden echter wél heel goed. Vrouwen stellen zichzelf niet centraal, maar denken aan het hele gezin. De vrouwengroepen spaarden gedisciplineerd en kregen kleine kredieten. Ze betaalden die keurig af, zodat ze grotere leningen konden krijgen. Het succes ging als een lopend vuurtje rond, zodat het aantal vrouwensanghams snel uitbreidde. Dankzij hun goede reputatie qua terugbetalingen geraakte een bank geïnteresseerd. Dat zorgde voor een enorme toename van de middelen, tot grote tevredenheid van alle partijen. De gezinnen investeerden in irrigatie, kleine ateliers, elektriciteit, onderwijs, enz.

Op eigen kracht

In 2001 stopte 11.11.11 zijn financiële steun. IVDP kon op eigen kracht doorgaan. We krijgen nog regelmatig nieuws. Op dit moment telt het programma 11.329 vrouwengroepen met elk 20 leden, verspreid over drie districten.

Deel dit artikel