Leden Belgische delegatie op klimaattop gaan in hongerstakingyeb sano 250x20014 november 2013 - De vertegenwoordigers van de ngo's (milieuorganisaties, vakbonden en noord-zuidorganisaties) die deel uit maken van de Belgische delegatie op de klimaatconferentie in Warschau gaan in een symbolische 24 uren hongerstaking. Deze hongerstaking gaat in op donderdag 24 uur.

Op die manier willen we een teken van steun geven aan de Filipijnse slachtoffers en de Filipijnse onderhandelaar op de conferentie én tonen we onze afkeur voor het feit dat België weigert bij te dragen aan klimaatfinanciering en onvoldoende actie onderneemt om de emissies in ons land te reduceren.
Op de klimaattop in Polen is de Filipijnse onderhandelaar in hongerstaking tot er een betekenisvol akkoord uit de bus komt. Deze beslissing nam hij nadat de typhoon Haiyan vrijdag door de Filipijnen raasde en al duizenden slachtoffers maakte. 'Wij kunnen deze waanzin stoppen', zei hij in een emotionele tussenkomst, 'door snel werk te maken van een globaal klimaatakkoord'. Inderdaad. En ook België moet hierin zijn verantwoordelijkheid nemen. Dat met klimaatfinanciering en ambitieuze maatregelen om onze emissies te reduceren .

Naast duidelijke afspraken over emissiereducties is klimaatfinanciering een cruciale succesfactor in het bereiken van een globaal akkoord. Het is bedoeld om ontwikkelingslanden het hoofd te laten bieden aan de klimaatverandering. Op die manier kunnen de gevolgen van de levensgevaarlijke opwarming van de aarde, bijvoorbeeld extremere weersomstandigheden, opgevangen worden. Met andere woorden: klimaatfinanciering redt mensenlevens en het is van levensbelang voor ontwikkelingslanden in hun strijd tegen de klimaatverandering.
Niemand lijkt het belang van klimaatfinanciering te ontkennen, maar momenteel is hier in België bitter weinig van te merken. Ontwikkelingslanden vragen al jaren duidelijkheid over dit engagement. Daarom is deze week hét moment voor België om zijn solidariteit te tonen en zijn verantwoordelijkheid te nemen. Want tot nu toe weigert België bij te dragen aan klimaatfinanciering.

Daarom gaan wij (zie lijst hieronder) in hongerstaking van donderdag 24 uur tot vrijdag 24 uur. Dit is net het moment dat uit België een volle klimaattrein vertrekt met vijfhonderd enthousiaste mensen die zullen manifesteren voor een ambitieus en rechtvaardig klimaatakkoord.

Concreet vragen wij aan België 50 miljoen euro klimaatfinanciering voor 2013. Een engagement dat ons land eigenlijk onderschreef op de klimaattop van vorig jaar, maar nergens te bespeuren is in de begroting. Waar blijft de structurele steun van België? Waar blijft het engagement van onze klimaatministers in Polen?

Niets doen is geen optie. Dat zal ons op termijn alleen maar meer kosten, zowel financieel als in mensenlevens.


Sarah Lamote (11.11.11), Véronique Rigot (CNCD-11.11.11), Mathias Bienstman (BBL), Bert De Wel (ACV), Daniel Vandaele (FGTB), Sebastien Storme (FGTB), Arnaud Collignon (Greenpeace), Jan Vandermosten (WWF), Brigitte Gloire (Oxfam), Cécile Deschoutheete (IEW). 
kind petitie
 

PetitieOok jij kan je solidariteit betuigen met Yeb Sano. Teken de petitie die de onderhandelaars op de klimaatconferentie oproept om concrete maatregelen te nemen. Aan het einde van de conferentie zal Yeb Sano de handtekeningen overhandigen aan de voorzitter.

Deel dit artikel