Lessenreeks internationaal humanitair recht 2017

inleiding lessenreeks rodekruis

Van 1 maart tot en met 29 maart 2017 organiseert Rode Kruis-Vlaanderen de twintigste lessenreeks internationaal humanitair recht (IHR).

De lessenreeks behandelt de kernthema's binnen het interna­tionaal humanitair recht:

  1. Inleiding tot het internationaal humanitair recht.

  2. De middelen en methoden van oorlogsvoering, met speciale  aandacht voor het gebruik van wapens in hedendaagse conflicten.

  3. Bescherming van personen en goederen onder het internationaal humanitair recht.

  4. De bestraffing van schendingen van het internationaal humanitair recht.

  5. Actueel thema: 'Oorlog in steden'.

Voor elk onderwerp doen we een beroep op deskundigen, aca­demici of personen die beroepshalve te maken hebben met de concrete toepassing van het IHR. Na elke lezing rekenen we op de actieve inbreng van de deelnemers om een debat op gang te brengen.

 

Rode Kruis-Vlaanderen DOOR:

Deel dit artikel