Light for the World

LIGHT FOR THE WORLD is een ontwikkelingsorganisatie die blindheid bestrijdt, de levenskwaliteit van mensen met een handicap en hun families verbetert en opkomt voor hun rechten. LIGHT FOR THE WORLD ondersteunt goede preventieprogramma's en helpt lokale partners een solidaire en toegankelijke gezondheidszorg uitbouwen.

Strategische doelstellingen:

Wij helpen aan de realisatie van een inclusieve samenleving waarbij mensen met een handicap en hun families op een maximale wijze geïntegreerd kunnen werken en leven in hun eigen gemeenschap.

Wij realiseren dit samen met lokale partners die projecten beheren met de hoogst mogelijke impact op het leven van mensen. Hiertoe gaan we volwaardige partnerships aan die gebaseerd zijn op wederzijds respect en eerlijkheid. We steunen processen van verzelfstandiging en verdere ontplooiing van beheerscapaciteit van onze partners. We hanteren de hoogst mogelijke standaards.

We willen de gevoeligheid voor dit thema in België en Europa op een creatieve manier aanwakkeren.

We realiseren dit doel samen met gelijkgezinde organisaties in België en andere Europese landen.

Light for the World

Karreveldlaan 12
1080 Brussel
Telefoon: 02-415 97 07
Fax: 02-415 97 05
Contacteer Light for the World


Type organisatie: NGO
Juridisch Statuut: VZW
Lid van ngo-federatie
Lid van het VEF