Menselijke ramp in Mozambique moet vermeden worden, zegt Oxfam

 

De recente overstromingen in Mozambique mogen geen duizenden slachtoffers eisen, zegt Oxfam-Solidariteit. Het komt er nu op aan samen met de lokale partnerorganisaties en de overheid efficiënte preventieplannen uit te voeren, om de noden aan voedsel, drinkwater en onderdak te lenigen.

hspace=5Foto: Uit de vorige grote overstromingen werden lessen getrokken voor preventieprogramma’s. Die moeten nu efficiënt uitgevoerd worden.

Sinds begin februari heerst er groot alarm in de regio van de benedenloop van de Zambezi-rivier. En meetstations op de bijrivieren en de bovenloop van de rivier wijzen erop dat de alarmfase al overschreden is. Volgens het Nationaal Instituut voor Rampenbestrijding (INGC) kan de overstroming van de Zambezi-vallei bijna 300.000 mensen bedreigen. Er wordt verwacht dat de bevolking gedurende meerdere maanden nood zal hebben aan voedsel, drinkwater en onderdak, naast essentiële gezondheidsvoorzieningen.

 

Preventieplanning uitvoeren

Tot nog toe werden meer dan 60.000 mensen preventief geëvacueerd door de Mozambikaanse overheid. Vele huizen, schoolgebouwen, gezondheidscentra en akkers zijn verwoest door het water. Er vielen ook tientallen doden te betreuren.

“Op dit ogenblik heeft Oxfam haar teams ter plaatse uitgebreid met specialisten in humanitaire hulpverlening. Extra financiële middelen zijn ter beschikking gesteld door een Noodhulpfonds van Oxfam om samen met de partners de getroffen regio’s te bezoeken en de noden van de bevolking tijdig in kaart te brengen.”

“Ervaringen van vorige grote overstromingen (2000, 2002) werden gebruikt om degelijke preventieplannen uit te werken met boerenorganisaties, enz. Nu komt het erop aan deze plannen zo efficiënt mogelijk uit te voeren”, zegt Stefaan Declercq, Algemeen secretaris van Oxfam-Solidariteit.

 

Zullen de dammen volstaan?

Volgens de Mozambikaanse Watermaatschappij en de Nationale Waterregie worden de komende dagen cruciaal. De dammen op de bovenloop van de Zambezi en vooral de Cahora Bassa-dam staan enorm onder druk van het wassende water. Sinds 9 februari is de waterafvoer opgevoerd van 7.000 m3 per seconde tot 8.400 m3 per seconde. Maar er komt nu 10.000 m3 per seconde binnen in het reservoir van de dam, en tegen midden deze week zou dat tot bijkomende, massale overstromingen kunnen leiden. Verwacht wordt dat de komende dagen kritisch zullen zijn.

Diverse nationale en internationale hulporganisaties treffen voorbereidingen voor interventies en bijstand. Ondertussen melden teams van Oxfam vanuit het getroffen gebied dat bijna 14.000 mensen in de Zumbu-regio alleen getroffen zijn en niet meer via de weg bereikbaar zijn. In Mutarara (Noordwest-Mozambique) zouden meer dan 6.000 mensen die geëvacueerd werden niet beschikken over drinkwater en sanitaire voorzieningen.

“Deze cijfers zullen zeker nog stijgen”, aldus Stefaan Declercq. “Oxfam mobiliseert momenteel mensen en middelen om tijdig hulp te kunnen bieden. Want het kan niet zijn dat de bevolking die in het verleden meerdere keren zwaar getroffen werd opnieuw zonder bestaansmiddelen achterblijft.”

“Het is nu al duidelijk dat de oogsten in de Zambezi-vallei, die normaal in maart-april binnengehaald worden, voor een groot gedeelte zullen verloren gaan. Het is nog niet te laat om erger te voorkomen en te zorgen dat Mozambique geen honger lijdt.”

Deel dit artikel