Michel: "België engageert zich voor Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen"

charles-michel-SDG-summit

11.11.11 beleidsmedewerker Bart Tierens brengt verslag uit vanop de VN-top over Duurzame Ontwikkelingsdoelen.

Zondag was de laatste dag van de VN-top rond duurzame ontwikkeling. Verschillende staats –en regeringsleiders – waaronder onze premier Michel – spraken de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties toe. Daarnaast vonden nog heel wat side events plaats, veelal over wat de doelstellingen nu in de praktijk moeten betekenen.

Minister De Croo sprak op een door België georganiseerd event rond milieu-uitdagingen in de minst ontwikkelde landen zijn tevredenheid uit dat de Duurzame Ontwikkelingsdoelen een doel bevatten om de helft van de ontwikkelingshulp aan die groep landen te geven. De minister brak een lans voor kleinschalige projecten, zoals lokale initiatieven rond energievoorziening met een grote betrokkenheid van de bevolking. Vanuit de civiele maatschappij klonk de oproep om de inspanningen van de ontwikkelingssamenwerking op vlak van milieu in de landen niet te laten teniet doen door fiscale voordelen voor fossiele brandstoffen of investeringen in steenkool.

Verschillende staats- en regeringsleiders spraken de Algemene Vergadering toe en gaven hun visie over de nieuwe ontwikkelingsdoelstellingen. Premier Michel zei dat het "tijd is om te handelen". "Ons doel moet zijn om aan de behoeften van de huidige generaties te beantwoorden zonder die van de toekomstige te hypothekeren", aldus de premier. De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen of SDG's noemde hij "een kompas voor de komende 15 jaar". Michel bracht verder een warm pleidooi voor mensenrechten, rechten van holebi's en vrouwenrechten. Hij verwees naar het belang van internationale samenwerking en de klimaatconferentie in Parijs later dit jaar.

"België engageert zich om de agenda uit te voeren", zei de premier aan het einde van zijn speech. Hij wees ook op de rol die de private sector kan spelen, het belang van technologische vooruitgang en de rol die elke burger heeft.

Premier Michel herhaalde het Belgische engagement om de helft van de ontwikkelingshulp aan de mist ontwikkelde landen te besteden. Over hoeveel de ontwikkelingshulp moet bedragen, sprak hij zich echter niet uit. België slaagt er nog steeds niet in om 0,7 procent van zijn rijkdom aan ontwikkelingshulp te geven. Ook ging de premier niet in op de uitdagingen waar België voor staat bij het behalen van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen. Een recente studie plaatste ons land op de 8e plaats op een SDG-index. Die relatief goede positie wil echter niet zeggen dat er niet veel werk voor de boeg is. Alle landen – inclusief de meest ontwikkelde landen – zullen bijzondere inspanningen moeten leveren om de Duurzame Ontwikkelingsdoelen te behalen. Grote uitdagingen in België zijn onder meer sociale uitsluiting en het leefmilieu.

Bart Tierens

 

11.11.11 DOOR:

Blog

11.11.11 beleidsmedewerker Bart Tierens brengt verslag uit vanop de VN-top over Duurzame Ontwikkelingsdoelen.

Deel dit artikel