Mijnbouw in Guatemala: "Het moest er van komen !"

Sinds de opstart van de het "Marlin-project", een operationele goudmijn in het departement San Marcos, probeert Madreselva de ecologische situatie rond de mijn op te volgen. De zwakste en tevens belangrijkste schakel in het ecologisch systeem is water. Daarom liet COlectivo Madreselva een studie uitvoeren op de kwaliteit van het water van de rivier Tzalá. De belangrijkste parameters met betrekking tot een metaalmijn zijn uiteraard de zware metalen. Op het monsternamepunt stroomopwaarts van de mijn beantwoordden alle analyseresultaten aan de internationaal vastgelegde normen voor de kwaliteit van oppervlaktewateren. Stroomafwaarts de mijn werden de volgende waarden gemeten:

  • Koper: 39,9 mg/l
  • ijzer: 3,5 mg/l
  • Magnesium: 0,13 mg/l
  • Aluminium: 1,3 mg/l

De koperwaarde overschrijdt zo'n 80 keer de grenswaarden. Alle gemeten waarden zijn het gemiddelde van 5 metingen.


Afgezien van het feit dat de hoge koperconcentraties schadelijk kunnen zijn voor de aquatische systemen schuilt ook het gevaar in het feit dat de vuilvrachten ook de rivier Cuilco zullen bereiken. De Cuilco-rivier is een van de belangrijkste waterbronnen voor heel wat gemeenschappen in San Marcos.

Zoals verwacht worden de analyseresultaten door de Canadese goudmijnreus Glamis Gold betwist. De mijnbouwgigant wil dat de Guatemalteekse staat een onderzoek instelt naar de correctheid van het rapport, en haar bevindingen vastlegt in een notariële akte.

Intussen blijft het moeilijk om de bevolking correct te informeren omtrent de juiste feiten. Het bedrijf spaart kosten noch moeite om de bevolking te desinformeren en in de war te brengen. Bovendien gebeurt dat niet in hun eigen inheemse taal.

Het Vlaams Guatemalacomité blijft geld inzamelen ter ondersteuning van de gemeenschapsradio in Sipakapa.
U kan uw steentje bijdragen in de strijd van arme gemeenschappen tegen een mijnbouwgigant door te storten voor volgend project: http://www.11.be/index.php?option=content&task=view&id=101343

Oxfam Solidariteit ontvangt de giften, specifiek bestemd voor dit project op haar rekening nr. 000-0000028-28. Deze giften moeten de vermelding « 0118-steun aan Sipakapa GLA/OO096 » dragen.

 

De schenkers die op deze rekening en met deze vermelding geld storten voor dit project zullen automatisch en voor 31 maart van het jaar dat volgt op het fiscaal jaar waarin de giften op de rekening van OXFAM Solidariteit geregistreerd werden, een fiscaal attest ontvangen, op voorwaarde dat de totale waarde van de giften minstens 30 EUR bedraagt per kalenderjaar

Vlaams Guatemala Comité DOOR:

Deel dit artikel