Mijnbouw versus democratie in Guatemala

Montana Exploradora is de exotische naam voor het Canadese Glamis Gold in Guatemala. De Marlinmijn zoals het project gedoopt werd treft hoofdzakelijk de gemeenten San Miguel Ixtahuacán en Sipakapa in San Marcos.

Op 18 juni 2005 namen de inheemse gemeenschappen van Sipakapa in San Marcos, Guatemala, het initiatief om een volksraadpleging te organiseren over de mijnbouwactiviteiten van Montana Exploradora op hun grondgebied. Meer dan 90% van de inwoners stemden tegen mijnactiviteiten in hun achtertuin. Vrijwel onmiddellijk startte de discussie over de rechtsgeldigheid van de volksraadpleging. Na bijna een jaar heeft het Grondwettelijk Hof in Guatemala nog steeds geen uitspraak betekend in deze zaak als gevolg van de politieke druk.

Intussen draait de mijn op volle toeren met een maalcapaciteit van 5000 ton rots per dag en een productie van 4,83 g goud en 74,7 g zilver per ton. Pompt ze 250.000 l water per uur op en hoopt ze tien jaar lang 250.000 ounces goud per jaar te produceren.


Gesteund door een hele reeks organisaties en NGO's vragen de inheemse boerengemeenschappen van Sipakapa vooral internationale solidariteit in hun strijd tegen de activiteiten van een gigantische multinational in hun tuin:

Onderstaande brief ter attentie van de voorzitter van het grondwettelijk hof in Guatemala solidair mee ondertekenen kan u door uw NAAM & VOORNAAM, GEMEENTE, ORGANISATIE (optioneel) en E-MAILADES door te mailen naar sipakapa@yahoo.com

Rechtsgeldigheidverklaring van de volksraadpleging in Sipakapa, San Marcos Guatemala.

Edelachtbare Heer Maldonado Aguirre,

Begin april werd ons via de pers (Prensa Libre) meegedeeld dat het vorig Grondwettelijk Hof in Guatemala de aantekening van hoger beroep door het mijnbouwbedrijf Montana Exploradora heeft afgwezen. Het voornoemde bedrijf tekende beroep aan tegen de rechtsgeldigheid van de volksraadpleging die op 18 juni 2005 in de gemeente Sipakapa werd gehouden betreffende haar activiteiten (het project Marlin) op grondgebied van de gemeenschap. Hierbij sprak de overgrote meerderheid van het volk van Sipakapa zich uit tegen de mijnbouwactiviteiten (het Marlinproject) door Montana Expolardora op hun grondgebied.

Niettegenstaande hebben wij, leden van de internationale solidariteit met Guatemala, en naar aanleiding van de top van Latijns-Amerikaanse landen met de Europese Unie in mei 2006 te Wenen, met ernstige bezorgdheid vastgesteld dat het vorig Grondwettelijk Hof het vonnis ten voordele van de rechtsgeldigheid van volksraadpleging in Sipakapa niet heeft ondertekend, dit als gevolg van de politieke druk vanuit verschillende instellingen met interesse in mijnbouwactiviteiten.  Als gevolg van het niet bekrachtigen van het vonnis blijft de zaak nog maar eens hangende zonder besluit.
We vragen de nieuwe voorzitter van het Grondwettelijk Hof met aandrang er voor te zorgen dat het nieuw Grondwettelijk Hof zich in de kortst mogelijke tijd definitief zal uitspreken over de zaak, en aldus de rechtsgeldigheid van de volksraadpleging in Sipakapa te bevestigen.

Hiermee ondersteunen wij de wettelijke eisen van het volk van Sipakapa.
We vertrouwen volledig op het feit dat het vonnis van het nieuw Grondwettelijk Hof volledig volgens de wil van het volk van Sipakapa zal zijn. Die wil werd op een vreedzame en democratische manier kenbaar gemaakt, en ondersteund door de Grondwet van Guatemala, de Decentralisatiewet, het Gemeentelijk Wetboek, en de Overeenkomst 169 van de Internationale Arbeidsorganisatie.
We hopen hiermee op een spoedig antwoord.


Hoogachtend,


Ondertekend door:

1. Het volk van Sipakapa
2. Gemeenschapsleiders en autoriteiten van de gemeente Sipakapa
3. Asociación de Desarrollo Integral Maya Sipakapense
4. Asociación de Desarrollo Integral Campesino Sipakapense
5. Asociación de Pueblos Indígenas de América
6. Asociación de Desarrollo Integral San Miguelense
7. Asociación de Desarrollo Intercomunitario (Sipakapa-San Miguel Ixtahuacán)
8. Comunidad Lingüística Sipakapense

Solidariteitsorganisaties
1. Asociación para el Desarrollo Integral Maya –AJCHMOL-
2. Movimiento de Trabajadores Campesinos de San Marcos –MTC-
3. Asociación de Abogados y Notarios Mayas de Guatemala
4. Madre Selva
5. Consejo Regional de Autoridades Indígenas del Altiplano Occidental de Guatemala
6. Frente por la Vida de San Marcos
7. Mesa Global de Guatemala
8. Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas - CNOC
9. Coordinadora de ONGs y Cooperativas de Guatemala –CONGCOOP-
10. CEIBA
11. FAMDEGUA
12. Caracol Producciones
13. Asociación Cristiana de Jóvenes –ACJ-
14. Juventudes de la URNG
15. Asociación de Estudiantes de Ciencias Políticas
16. Asociación de Estudiantes de Farmacia y Biología
17. H.I.J.O.S.
18. Bloque Antiimperialista
19. Red en Solidaridad con el Pueblo de Guatemala –NISGUA-
20. Collectif Guatemala
21. Rights Action
22. Misereor, Obra Episcopal de Cooperación para el Desarrollo, Alemania

Deel dit artikel