Missie Palestina-Israël: zware discriminaties en mensenrechtenschendingen

Acht dagen lang reisde een groep van zeven Belgen door de Westelijke Jordaanoever en Israël. Het ging om een nieuwe missie van het Actieplatform Palestina, met ditmaal speciale aandacht voor de Israëlische vredesbeweging en de situatie van de Palestijnse Israëli’s.

Daarnaast is de missie op rondreis geweest op de Westelijke Jordaanoever om te observeren en te rapporteren over de leefomstandigheden onder militaire bezetting. Er werden talloze gesprekken gevoerd met gewone burgers en organisaties.

Daarbij zijn ons volgende zaken opgevallen:

1. De verregaande discriminatie van de Palestijnse minderheid in Israël zelf (dus met Israëlisch paspoort). Een vijfde van de bevolking van Israël d.w.z. meer dan een miljoen Palestijnen, wordt dagelijks geconfronteerd met een verregaande geïnstitutionaliseerde discriminatie door de staat. Klachten tegen deze gang van zaken worden meestal niet erkend en blijven derhalve zonder gevolg. Het gaat om grondroof, ongelijke verdeling van openbare budgetten voor dienstverlening (onderwijs, infrastructuur, openbare werken, waterdistributie,…), discriminatie van niet-joden op vlak van huwelijk, studiebeurzen, gezinshereniging, …
2. Bijzonder schrijnend is de situatie van de Bedoeïenen in 48 dorpen in de Israëlische Negev, die de regering weigert te erkennen, hoewel deze dorpen ouder zijn dan Israël zelf. Er is duidelijk sprake van grove mensenrechtenschendingen die er op gericht zijn de bewoners uit de dorpen weg te jagen. Zo worden landbouwgronden vanuit vliegtuigen met herbiciden bewerkt om de gewassen te vernietigen.
3. De sterke uitbreiding van de nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever. Het internationaal recht heeft deze nederzettingen illegaal verklaard. Volgens het routeplan van VS, Rusland, EU en VN, moeten alle bouwactiviteiten bevroren worden, maar daar is ter plaatse weinig van te merken.
4. De uitspraak van het Internationaal Gerechtshof en de daaropvolgende resolutie in de Algemene Vergadering van de VN verhindert niet dat de bouw van de muur op de westelijke Jordaanoever gewoon verder gaat. De delegatie sprak met organisaties en boeren die allemaal getuigen van grond- en waterroof, absurde administratieve maatregelen, vernietiging van huizen en landbouwgronden, enz. Het is duidelijk dat de bezetting en de muur de Palestijnse economie volledig wurgt: winkels moeten sluiten, de prijzen van gewassen zijn gekelderd, de armoede kent grote uitbreiding.
5. Zowel Palestijnse organisaties als Israëlische vredesorganisaties stellen dat de voldongen-feiten-politiek van de regering Sharon de twee-staten oplossing vernietigt. De sterk kronkelende muur en de nederzettingen zorgen voor een danig verregaande fragmentatie van de westelijke Jordaanoever, dat een onafhankelijke leefbare Palestijnse staat onmogelijk wordt. Daarom dat de discussie over een binationale of federale democratische staat op het hele historische grondgebied Palestina in groeiende mate een plaats lijkt te verwerven op de politieke agenda. De meeste organisaties die we spraken (Israëlische en Palestijnse zijde) vinden een twee-statenoplossing niet meer wenselijk.

Voor een meer gedetailleerder relaas van de missie verwijzen we u naar de verslagen op www.vrede.be (binnenkort ook op www.actieplatformpalestina.be )

 

Vrede DOOR:

Deel dit artikel