Mobilisatiedag: Iedereen gezond?!

Het Actieplatform Gezondheid en Solidariteit organiseert op zaterdag 18 oktober een mobilisatiedag. om erop te wijzen dat met het recht op gezondheid niet gemarchandeerd mag worden.

Waar: UCL, Woluwe (Brussel).

Onze deuren gaan open om 9u

9:30 - 10:00: Verwelkoming

Welkomstwoord en een korte inleiding op de vele uitdagingen om te komen tot gezondheid als een basisrecht. Het verloop van de mobilisatiedag wordt geschetst.

10:15 - 12:30: Fora

1) Geneesmiddelenbeleid

Wat is een rationeel geneesmiddelenbeleid vandaag? Waarom zijn medicijnen zo duur? Een kritische blik op de kwaliteit van de voorschriften en op de bestaande informatie voor artsen en patienten. De rol van het kiwi-model voor het verlagen van de prijzen.

Met François Sumkay (CM), Ivan Vandermeeren (Soc Mut), Pierre Chevalier (GRAS) en Dirk Van Duppen (Geneeskunde voor het Volk).

2) Sociale ongelijkheid en de toegankelijkheid tot gezondheidszorg

Toegang tot gezondheidszorg is voor velen geen evidentie. Dit forum gaat dieper in op de bestaande obstakels en op de sociale determinanten van gezondheid. Ook de strijd tegen de armoede komt aan bod.

Met oa Michel De Jaer (Soc Mut), Raf Mertens (CM), Sara Willems (Ugent) en Michel Pettiaux (Brussels Forum van de strijd tegen armoede).

3) Arbeidsomstandigheden in de zorgsector

De omstandigheden waarin het verzorgend personeel maar al te vaak moet werken, doet menige wenkbrauwen fronsen. Welke beleidsmaatregelen (op het vlak van verloning, werkomstandigheden, aantrekkelijkheid van het beroep,...) moeten er komen om de kwaliteit van de zorg te waarborgen, in de verschillende sectoren (ziekenhuizen, thuiszorg, ...)? Is de veiligheid van de patiënt nog verzekerd door het tekort aan personeel?

Met oa Jean-Marie Léonard, Johan Fobelets (LBC), Colette Jacob (AFIS) en Emma Manuel (voorzitter Alliance of Health Workers, Filippijnen).

12:30 - 13:30: Breng een bezoekje aan onze kleurrijke voedselstands

13:45- 16:00: Fora

1) Eerstelijnszorg - Primary health care for all!

Een uitwisseling over de fundamentele waarde van de eerste lijn, en hoe die te versterken. Dit zowel op het vlak van de financiering, als op het vlak van interdisciplinariteit, coördinatie, organisatie en toegankelijkheid.

Met oa Jan De Maeseneer (European Forum for Primary Care), Micky Fierens (LUSS asbl), Linda Wittevrongel (Wijkgezondheidscentra) en Bart Criel (ITG).

2) Commercialisering en privatisering van de zorg

In België zijn we getuige van een sluipende, maar toch erg manifeste commercialisering van de zorg. Onze noorderburen kunnen meespreken van een erg ingrijpende evolutie de laatste jaren. Ook het Europees beleid neigt in dezelfde richting, die van een concurrentiële gezondheidszorg. De tijd dringt! Wat zijn de alternatieven?

Met oa Olivier Remy (LBC), Sebastien Robeets (CNE) en getuigenissen vanuit Nederland en België.

Internationale gasten uit de Filippijnen, Groot-Brittannië, Ecuador, Cuba,... zullen aan de fora deelnemen.

16:00 - 16:30 Pauze

Breng gerust een bezoekje aan de vele infostands die een aanvulling vormen op de debatten of neem een kijkje in onze cinema.

16:30-18:00: In actie voor gezondheid en solidariteit!

We verzamelen de verschillende voorstellen die dankzij uw inbreng geformuleerd zijn tijdens de fora. Vanuit elke focus worden de belangrijkste eisen naar de politieke wereld toe uiteengezet en gestaafd met een aantal sprekende voorbeelden. We laten de politici ook de ruimte om te reageren en om hun engagement bekend te maken!

Met oa Laurette Onkelinx (federaal minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid), Catherine Fonck (minister van Gezondheid, Kinderwelzijn en Hulpverlening aan de Jeugd van de Franse Gemeenschap) en Steven Vanackere (Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin).

18:00 - 20:00: Feestelijke afsluiter

Het platform biedt u een drankje aan en we blijven nog napraten en acties plannen onder begeleiding van enkele fanfares!

Inschrijving:

Op vrijdag 17 oktober organiseert het Actieplatform Gezondheid en Solidariteit een seminarie en evenement: Dertig jaar na Alma Ata "The Right to Health is not for Sale". Dit seminarie sluit aan bij de mobilisatiedag.

intal DOOR:

Deel dit artikel