Moeilijke begrotingscontrole mag niet ten koste van het Zuiden

11.11.11 vreest voor een rem op de uitgaven voor ontwikkelingssamenwerking 

Op woensdag 25 juni vinden de eerste gesprekken plaats tussen het kabinet Begroting en het kabinet Ontwikkelingssamenwerking in het kader van de begrotingscontrole. Onze federale overheid zit in slechte financiële papieren. De begrotingscontrole en de opmaak van de begroting voor 2009 worden een moeilijke oefening. 11.11.11 maakt zich dan ook zorgen over de Belgische Ontwikkelingssamenwerking.

Minister Michel realiseerde bij de opmaak van de begroting een sterke stijging van de voorziene middelen, maar het is de vraag of hij alles ook zal mogen besteden zoals voorzien. Naar aanleiding van de begrotingscontrole werden de voorbije jaren meermaals “ankers” opgelegd, waardoor de Directie-generaal voor Ontwikkelingssamenwerking (DGOS)  5 tot 10 % (in 2007) van de haar toegewezen middelen niet mocht uitgeven. Dit mag niet opnieuw gebeuren! In de begroting voor 2008 werd 1,1 miljard euro voorzien voor ontwikkelingssamenwerking. Dit is net genoeg om dit jaar 0,5% van onze nationale rijkdom te besteden aan internationale solidariteit.[1]    

Bogdan Vandenberghe van 11.11.11 pleit er dan ook voor om ontwikkelingssamenwerking te sparen bij eventuele bezuinigingen in de komende weken. Het Zuiden mag niet de dupe worden van de Belgische financiële situatie. Temeer omdat het grootste deel van de middelen vasthangen aan concrete engagementen tegenover internationale organisaties, landen in het zuiden en niet gouvernementele organisaties. Als er gesnoeid wordt, worden beloftes gebroken.

Om in 2010 eindelijk 0,7% van het BNI te besteden aan ontwikkelingssamenwerking volstaat de voorziene stijging volgens 11.11.11 zelfs niet. De Noord-Zuidbeweging steunt dan ook minister Michel wanneer hij ijvert voor meer middelen en hoopt dat hij tijdens de begrotingsbesprekingen minstens zijn beloofd budget mag houden en liefst nog een bijkomende stijging krijgt.

 


 

[1] In 2008 is in totaal 1,7 miljard euro nodig om 0,5% van ons Bruto Nationaal Inkomen aan ontwikkelingssamenwerking te besteden. De overige 600 miljoen zijn diverse uitgaven bij andere departementen die als ontwikkelingsrelevant worden beschouwd.

 

Deel dit artikel