Negeert de commissie 150.000 reacties op EU-investeringsbeleid?

Brussel betoging ttip

[Foto: Betoging in Brussel tegen TTIP, mei 2014 - foto: 38degrees]


150.000 reacties heeft de Europese online-consultatie over het investeringshoofdstuk in het handelsakkoord met de VS uiteindelijk opgeleverd.

Op enkele honderden na waren die allemaal afwijzend, ook die van 11.11.11. Maar de Europese Commissie zal niet zozeer de aantallen tellen maar wel een inhoudelijke analyse doen. Of ze vervolgens haar beleid zal bijstellen is maar de vraag.

In januari kondigde de Europese Commissaris voor Handel Karel De Gucht aan dat hij een pauze zou nemen in de onderhandelingen voor een vrijhandelsakkoord met de VS voor wat het hoofdstuk investeringsbescherming betreft.

De aankondiging kwam als een reactie op de felle kritiek die gerezen was tegen deze onderhandelingen en vooral tegen de invoering van de zogenaamde 'investeerder-staat geschillenregeling' ook bekend onder zijn Engelse afkorting ISDS (investor-state dispute settlement). De pauze zou gebruikt worden om drie maanden lang een online consultatie te houden over de opname van ISDS in het akkoord.

Uitzonderingstribunalen

ISDS zou Amerikaanse investeerders in de EU en Europese investeerders in de VS het uitzonderlijke recht geven om de binnenlandse rechtspraak links te laten liggen en overheden rechtstreeks voor internationale arbitragecolleges te dagen als ze vinden dat een overheidsmaatregel hun belangen heeft geschaad.

ISDS komt al voor in honderden bilaterale investeringsakkoorden, vooral tussen rijke landen om ontwikkelingslanden. Oorspronkelijk bedoeld als bescherming tegen nationalisaties en onteigeningen, wordt het meer en meer gebruikt door investeerders om algemene beleidsmaatregelen aan te vallen zoals maatregelen om het milieu of de gezondheid te beschermen.

Ontwikkelingslanden verzetten zich meer en meer tegen deze regeling. Zuid Afrika en Indonesië zijn bijvoorbeeld begonnen om hun bilaterale investeringsakkoorden één voor één op te zeggen. Toch willen de EU en de VS ISDS opnemen in het trans-Atlantische handelsakkoord.

Consultatie zet kwaad bloed

De consultatie begon op 27 maart en werd na een korte verlenging afgesloten op 13 juni. Op dat ogenblik sprak de Commissie nog van 100.000 reacties.

Ondertussen is gebleken dat het er 149.399 zijn. Dit is een record voor een dergelijke consultatie en een weerspiegeling van zowel de afkeer voor ISDS als van de verontwaardiging over de consultatie zelf. De Commissie had namelijk geweigerd de vraag te stellen of  ISDS wel in het akkoord moest opgenomen worden en enkel een reeks zeer technische vragen gesteld over hoe  ISDS moest opgenomen worden.

Dat schoot in het verkeerde keelgat en tal van organisaties riepen hun achterban op om in te loggen op de consultatie-webpagina, alle vragen over te slaan  en rechtstreeks naar de laatste vraag te gaan ('Andere opmerkingen ?') om  daar een klaar en duidelijke NEE tegen ISDS achter te laten.

No 2  ISDS

'No2ISDS' , een samenwerkingsverband tussen Friends of the Earth Europe en de Oostenrijkse vakbonden stuurde zo bijna 25.000 door. '38Degrees', een online-actiegroep met basis in de UK maar liefst 55.000.

Volgens de eerste statistieken van de Europese Commissie, gepubliceerd op 23 juli waren er in het totaal 148.830 individuele inzendingen en 569 reacties van organisaties, waaronder 202 ngo's en ngo-koepels; 126 bedrijven en bedrijfsverenigingen en 42 vakbonden.

Reactie van 11.11.11

De inzending van 11.11.11 (in het Engels) kan je hier lezen. Sinds het Verdrag van Lissabon in 2009 investeringsbescherming toevoegde aan het Europese handelsbeleid, volgt 11.11.11 de ontwikkeling van dit beleidsonderdeel op de voet, omdat de Commissie uiteindelijk ook investeringsakkoorden zal onderhandelen met ontwikkelingslanden.

De reactie van 11.11.11 spits zich toe op de volgend hoofdlijnen:

  • Met de opname van ISDS in TTIP zal de EU het toepassingsgebied van ISDS enorm uitbreiden en daarmee onomkeerbaar maken. De investeringen tussen de EU en de VSA maken 40% uit van het wereldwijde totaal;

  • Nochtans is ISDS in de relaties tussen de EU en de VSA totaal overbodig, want investeerders hebben toegang tot de binnenlandse rechtspraak, die veel eerlijker en evenwichtiger is dan de internationale arbitrage door privé-juristen van het ISDS.

  • De hervormingen die de EU voorstelt om de zware tekortkomingen van het ISDS te verbeteren, schieten tekort: zolang de privé-arbiters ruime interpretatiemogelijkheden hebben en er geen verhaal is tegen hun uitspraken, blijft ISDS een bedreiging voor de democratische besluitvorming en de schatkist.

Commissie negeert aantallen. En ook de inhoud?

De Europese Commissie heeft ondertussen laten weten dat voor haar de hoeveelheid reacties niet uit maakt, enkel de inhoud telt. Inhoudelijk gelijkaardige reacties zullen dus als één geteld worden.

Bovendien heeft de Commissie ondertussen ook aangekondigd dat de onderhandelingen met Canada zijn afgelopen en dat de tekst in september zal geparafeerd worden. Daarmee lacht de Commissie iedereen in het gezicht. In de TTIP-consultatie gebruikte de Commissie immers grote delen van de Canadese tekst als basis voor haar vragen.

De vele opmerkingen op de Canadatekst in de US consultatie worden met het afsluiten van de Canada-onderhandelingen gewoon genegeerd. Het valt dus te betwijfelen of de Commissie iets met de 150.000 reacties op zijn consultatie zal doen. Dat vraagt enkel naar meer protest.

Marc Maes, 11.11.11 beleidsmedewerker handelsbeleid

 

Deel dit artikel

       


Gerelateerde artikels