Netwerk Pax Christi Grote Meren in Kigali bijeen

Het Netwerk Pax Christi Grote Meren hield haar vierde consultatie in Kigali van 18 tot 22 februari 2007. De vorige consultaties hadden plaats in Bukavu (2003), Kinshasa (2003) en Bujumbura (2005). Het Netwerk verenigt een twintigtal lokale groepen, organisaties en bewegingen voor vrede, gerechtigheid en verzoening uit de DR-Congo, Rwanda en Burundi.
Meer dan vijftig vertegenwoordigers uit deze drie landen namen deel aan het overleg. Ook Jo Hanssens en Magda Van Damme van Pax Christi Vlaandren waren aanwezig als deelnemers uit het Noorden, samen met iemand van Pax Christi Duitsland en iemand van Pax Christi Nederland.

De situatie in de DR-Congo, Rwanda en Burundi werd in kaart gebracht en grondig geanalyseerd. Voor het eerst in meer dan 15 jaar en na meer dan 5 miljoen doden wordt praktisch overal een wapenbestand gerespecteerd. De staatshoofden en regeringsleiders uit acht landen van Centraal-Afrika hebben onlangs onder impuls van de VN een “Pact van veiligheid, stabiliteit en ontwikkeling voor het Gebied van de Grote Meren” ondertekend. Er is echter nog een lange weg te gaan naar echte vrede, meer rechtvaardigheid, eerbied voor de mensenrechten en verzoening.

Tijdens de consultatie in Kigali werd een gemeenschappelijk actieplan opgesteld voor de jaren 2007 tot en met 2010. Drie grote prioriteiten werden daarbij weerhouden:

  • civiele vorming met aandacht voor de rechten en plichten van alle burgers en de bescherming van het leefmilieu;
  • verzoening en vredesopbouw met nadruk op geweldpreventie, transformatie van conflicten, actieve geweldloosheid en terugkeer van de vluchtelingen;
  • ontwapening en demobilisatie van gewapende groepen, strijd tegen de ongecontroleerde verspreiding van lichte wapens, reïntegratie van gewezen kindsoldaten en ex-combattanten.

Zoals de naam het zegt laat het Netwerk Pax Christi Grote Meren zich inspireren door de vredesboodschap van Christus en het evangelie, en dit in respect voor ieders geloofs- en levensovertuiging. Vrede, gerechtigheid en verzoening zijn een gave van God die wij als mens concreet moeten waar maken, aldus aartsbisschop Laurent Monsengwo die gedurende de hele consultatie aanwezig was. Tijdens een sterk bijgewoonde persconferentie bij het einde van het 4-daags overleg benadrukte Monsengwo als ondervoorzitter van Pax Christi Internationaal dat de beweging, gesteund door het gebed, haar verantwoordelijkheid zal blijven nemen voor de vrede in Centraal-Afrika aan de zijde van allen die lijden en verdrukt worden.

Pax Christi DOOR:

Deel dit artikel