NGO’s positief over publicatie van herziening mijncontracten in Congo

Heronderhandelingen moeten eerlijk en transparant verlopen.

Persbericht, 25 maart 2008

De publicatie van het rapport over de herziening van de mijncontracten door de Congolese regering wordt vandaag positief onthaald door Congolese en internationale NGO’s [1]. Zij roepen de regering op om te verzekeren dat de heronderhandeling van de contracten op een eerlijke en open manier zal plaatsvinden.

‘Het is bemoedigend om te zien dat de overheid gereageerd heeft op de vraag vanuit de civiele maatschappij om het rapport openbaar te maken’, zeggen de NGO’s. ‘Dit is een belangrijke stap op weg naar het herstellen van vertrouwen en transparantie in de mijnsector. Maar de publicatie van het rapport is slechts het begin en niet het einde van dit proces.’

De NGO’s zijn bezorgd over het gebrek aan duidelijkheid over de kritische volgende fase: het heronderhandelen van de contracten met de ondernemingen. Vele bedrijven zijn al begonnen met onderhandelingen, nog voordat het proces officieel van start gegaan is. In ten minste één geval, CAMEC, zouden de onderhandelingen al bevredigend zijn afgerond [2] .

De regering zou haar werkwijze voor de heronderhandelingen publiekelijk moeten aankondigen, inclusief de criteria die zij zal gebruiken bij de herziening van de contracten. Daarnaast moet zij alle herziene contracten volledig publiceren.

‘Het is in het belang van alle partijen om de lang slepende geschillen over de eerlijkheid van de contracten op te lossen’, zeggen de NGO’s. Zonder een duidelijk en gestructureerd proces, is er een gevaar dat bepaalde bedrijven een beroep zullen doen op internationale rechtspraak om hun originele overeenkomsten te behouden.

‘Als de Congolese regering oprecht is in haar wens om een stabiele en gereguleerde mijnbouwsector op te bouwen, moet er een evenwichtig speelveld komen’, zeggen de NGO’s. De Congolese regering zou moeten verzekeren dat nieuwe contracten, inclusief diegene die recentelijk afgesloten zijn met Chinese bedrijven, in overeenstemming zijn met de Congolese wetgeving en onderworpen worden aan dezelfde financiële en juridische controle als de 60 contacten die zojuist herzien zijn.

Alle betalingen die door mijnbedrijven aan de Congolese regering gedaan worden als deel van de heronderhandelingen moeten volledig openbaar gemaakt en verantwoord worden.

‘Het uiteindelijke doel van deze oefening moet zijn dat de Congolese bevolking kan profiteren van de rijkdom van haar land - een recht dat haar jarenlang ontzegd is’, zeggen de NGO’s. ‘De overheid zou moeten garanderen dat de extra opbrengsten die voortkomen uit het herzieningsproces gebruikt worden voor duurzame ontwikkeling van het land.’

Twee dagen voor de publicatie van het rapport van de Commissie, op 18 maart, kondigde de regering de oprichting van een ‘task force’ aan, die verantwoordelijk zal zijn voor de volgende fasen van het proces.

‘De samenstelling van deze task force, welke enkel uit leden van de regering bestaat, garandeert geen enkele onafhankelijkheid of onpartijdigheid’, aldus de NGO’s. ‘Gezien het jarenlange slechte bestuur in de sector van natuurlijke rijkdommen in de DRC, is het essentieel dat de task force onafhankelijke, internationale juridische experts en leden van de civiele maatschappij opneemt. De vage belofte dat de task Force ‘geassisteerd zal worden door internationale en lokale experts’ biedt niet voldoende garanties.

Tenslotte roepen NGO’s de nationale en provinciale autoriteiten op om meer inspanningen te leveren om lokale gemeenschappen die rechtstreeks door de mijnactiviteiten getroffen worden beter bij het herzieningsproces te betrekken.

Nota's:
[1] Op 20 april 2007 startte een ministeriële Commissie een onderzoek naar privaat-publieke mijncontracten en hun impact op het herstel van staatsbedrijven en nationale ontwikkeling. Indien nodig, zou de Commissie ook de modaliteiten voor de herziening van deze contracten vastleggen, met het oog op het corrigeren van eventuele onevenwichtigheden. (*)

De Commissie bestudeerde meer dan 60 mijnbouwcontracten tussen particuliere en staatsbedrijven. Zij rondde haar rapport af in oktober 2007. Er werden zowel contracten met Westerse als met Chinese bedrijven onderzocht. De Congolese regering beloofde het rapport te publiceren, maar loste deze belofte gedurende maanden niet in., zelfs niet nadat de belangrijkste conclusies naar de pers uitgelekt waren.

In het rapport worden de bestudeerde contracten ingedeeld in drie categorieën: Categorie A bestaat uit valabele contracten, die niet heronderhandeld hoeven worden, onder categorie B vallen contracten die heronderhandeld moeten worden in verband met de geconstateerde gebreken, terwijl Categorie C bestaat uit te annuleren contracten.. Het is nog niet bekend of de regering de aanbevelingen in het rapport ook zal implementeren.

Tot dusver hebben 16 mijnbouwbedrijven gemeld dat zij brieven van het Ministerie van Mijnen hebben ontvangen met de bevindingen over hun contracten en een uitnodiging om de problemen op te lossen.

Op 20 maart 2008 plaatste de regering het rapport van de Commissie ter herziening van de mijnbouwcontracten op de website van het Ministerie van Mijnen: www.miningcongo.cd

[2] CAMEC persbericht: "Camec To Raise £43.5 Million For Expansion" – CAMEC 10 March 2008: http://www.investegate.co.uk/Article.aspx?id=200803100702146906P

Voor verdere informatie, zie:

Ondertekenende organisaties:
ACIDH, ASADHO, Broederlijk Delen , CENADEP, CEPAS, Entraide missionnaire, Fatal Transactions, Global Witness, MiningWatch Canada, Netherlands Institute for Southern Africa, Nouvelle Dynamique Syndicale, OCEAN, Rights and Accountability in Development, Urgewald en 11.11.11


(*) Arrêté ministériel no 2745/cab.min/Mines/01, 20 April 2007.

Deel dit artikel