Niemand houdt van een bullebak. Laat de EU er geen worden

advert epas 300Vandaag publiceren een aantal Europese ngo's, waaronder 11.11.11, een advertentie in de "European Voice",  een Engelstalige krant die in de Europese wijk in Brussel veel gelezen wordt.

De advertentie bevat een oproep aan de Europarlementsleden om tegen een voorstel van de Commissie te stemmen dat de ACP-landen in de EPA-onderhandelingen met de rug tegen de muur zet.


De Europese Commissie vindt dat de EPA-onderhandelingen te lang aanslepen en stelt een nieuwe deadline voor: ACP-landen die tegen het einde van volgend jaar géén EPAs ratificeren verliezen de voordelige toegang tot de Europese markt die ze in 2007 kregen op basis van voorlopige akkoorden (de zogenaamde 'interim EPAs').

 

 

Onderhandelen om erger te voorkomen

Voor een aantal ACP-landen zal dit worst wezen. Ze hebben al lang -en terecht- de idee opgegeven dat EPAs hun iets opleveren. Maar een aantal landen proberen toch nog de brokken te lijmen die de interim-EPAs in 2007 hebben veroorzaakt.

Sommige ACP-landen aanvaardden toen onder druk van de Commissie voorlopige akkoorden, anderen niet. Daardoor geraakten de regio's verdeeld en kwamen regionale integratie-inspanningen op een helling. Sindsdien proberen ze de slechtste elementen van de interim-EPA's te amenderen en toch tot regionale akkoorden te komen. Ook al twijfelen ze eraan of dat nu echt is wat ze nodig hebben, toch onderhandelen ze verder om erger te voorkomen.

En nu zegt de Commissie dus dat er geen tijd meer is om verder te onderhandelen. Binnen dit en een paar weken moeten de onderhandelingen afgrond zijn zodat er voor het einde van volgend jaar kan geratificeerd worden. Als dat niet lukt - en het is echt moeilijk om te zien hoe dat zou kunnen lukken, gezien de vele knopen die nog moeten ontward worden en de weinig inschikkelijke houding van de Commissie- dan moeten de ACP-landen volgens de Commissie die interim EPAs, met al hun gebreken, maar ratificeren.

 

 

Stem tegen de 2014 deadline

De ACP-landen hebben zich al herhaaldelijk in scherpe bewoordingen uitgesproken tegen deze "bullying" van de Commissie en de Commissie Ontwikkelingssamenwerking van het Europese Parlement heeft het voorstel afgeketst.

Maar de Commissie Handel, die hierover meer te zeggen heeft, heeft er voor gekozen om water bij de wijn te doen en de deadline met twee jaar te verschuiven, namelijk van 1 januari 2014 naar 1 januari 2016. Dat voorstel staat volgende week in Straatsburg op de agenda van de voltallige vergadering van het Europese Parlement.

Hoewel dit dus geen afbreuk doet aan het feit dat de Commissie de onderhandelingen op ongeoorloofde wijze onder druk wil zetten, kan een verschuiving van de deadline voor een aantal landen toch een belangrijk verschil maken. Maar het valt nog af te wachten wat de meerderheid volgende week in Straatsburg zal doen. Voor 11.11.11 is het duidelijk:  ze moet tegen de "2014 deadline" stemmen.


Marc Maes, 11.11.11 beleidsmedewerker Europees handelsbeleid


advert epasNiemand houdt van een bullebak. Laat Europa er geen worden.
De Europese Commissie staat op het punt om een ultimatum op te leggen aan 18 van  de armste landen: "Ratificeer je EPA tegen het einde van volgend jaar of neem afscheid van je bevoorrechte markttoegang tot de EU".

Hoe zal de Commissie dat doen?
Door de weinig bekende Europese "marktoegangs"-verordening Nr.1528 aan te passen.
We vinden dit een schokkende vorm van machtsmisbruik en een schokkende manier om internationale handelsrelaties te onderhouden.
Ontwikkelingslanden hebben het Commissievoorstel verworpen. Hun handelsvoordelen zijn nu in de handen van de Europese Parlementsleden

Wij vragen hen om nee te zeggen tegen intimidatie.
Stem tegen de 2014 deadline
Stem op 12 september tegen het Commissievoorstel en geef arme landen de tijd om handelsakkoorden te onderhandelen die beter zijn afgestemd zijn op hun ontwikkelingsbehoeften.


11.11.11 DOOR:

Deel dit artikel