Nieuw onderzoek over handicap in ontwikkelingssamenwerking

Nieuw onderzoek over handicap in ontwikkelingssamenwerking

PHOS stelt haar onderzoek over handicap in ontwikkelingssamenwerking voor tijdens dansvoorstelling VFG

PHOS komt op voor personen met een handicap in het Zuiden. Deze NGO lanceert op 14 november haar nieuw onderzoek. Toepasselijk gebeurt dit tijdens een dansvoorstelling door jongeren met en zonder handicap. Uit de eerste resultaten van het onderzoek blijkt dat hoewel 1 op 7 personen leeft met een handicap, de Belgische ontwikkelingssamenwerking onvoldoende aandacht heeft voor deze mensen in het Zuiden. Zij zijn nochtans extra kwetsbaar voor armoede.

Onderzoek

Ter gelegenheid van de alternatieve dansvoorstelling in samenwerking met VFG (Vereniging Personen met een handicap), stelt PHOS haar onderzoek over handicap in de Belgische ontwikkelingssamenwerking voor aan een breder publiek.

PHOS onderzoekt, in samenwerking met de coalitie 1 op 10, de algemene inspanningen van het Belgisch beleid en de specifieke situatie in enkele partnerlanden: Oeganda, Tanzania, Benin, Congo, Zuid-Afrika en Rwanda. De resultaten en aanbevelingen moeten de Belgische ontwikkelingssamenwerking er toe aanzetten om personen met een handicap in hun projecten te betrekken.

Gelijke kansen


Naar schatting 15% van de wereldbevolking heeft een handicap. De grote meerderheid hiervan woont in ontwikkelingslanden. Vaak worden zij uitgesloten van onderwijs, werk, gezondheidszorg en noodhulp, met alle gevolgen vandien. Meer dan 80% van hen leeft onder de armoedegrens en slechts 2% van de kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden gaat naar school. Ironisch genoeg wordt deze kwetsbare groep vaak over het hoofd gezien en uitgesloten van ontwikkelingssamenwerking.

Als we in ontwikkelingslanden een school bouwen, gezondheidszorg of een voedselbedeling organiseren, waarom zouden we dit dan niet toegankelijk maken voor personen met een handicap? Het uitsluiten van deze groep leidt tot een slechtere gezondheid, lagere schoolprestaties, minder economische kansen en een hogere armoedegraad.

Belgische inspanningen

Het verdrag van de Verenigde Naties over de rechten van personen met een handicap, stelt dat ontwikkelingssamenwerking aandacht moet hebben voor personen met een handicap. Hoewel België dit verdrag ondertekende, is haar ontwikkelingssamenwerking onvoldoende toegankelijk voor personen met een handicap. Het thema handicap is niet prioritair voor de politiek en slechts 0,3 % van de officiële ontwikkelingshulp werd in 2010 besteed aan projecten rond handicap.

Toch verwijst België in het verslag over de mensenrechtensituatie in de partnerlanden van 2010 duidelijk naar de moeilijke situatie van personen met een handicap en de discriminatie die ze nog vaak ondergaan. We zien op dit vlak echter weinig inspanningen binnen het Belgisch beleid. Er wordt vaak verwezen naar initiatieven van NGO's (indirecte samenwerking), maar er worden op bilateraal vlak geen extra maatregelen aangekondigd.

Hier wil PHOS verandering in brengen, want het Belgisch beleid kan mensen met een handicap in het Zuiden uitzicht geven op een menswaardig bestaan

Contact: Joke Lannoye, 02/421.24. 30.

Joke.lannoye@phos.be, www.phos.be

Deel dit artikel