Nieuw opvangsysteem voor asielzoekers blijft sputteren

Ook kleinschalige opvangplaatsen van Vluchtelingenwerk stilaan volzet

Asielzoeker klein Kasteeltje (foto Marcel van Coile)De 750 opvangplaatsen van Vluchtelingenwerk zijn voor het eerst in negen jaar allemaal ingevuld. Na de grootschalige opvangcentra lijken nu ook de kleinschalige opvanginitiatieven stilaan te kampen met plaatstekort.

Een paar maanden geleden raakte bekend dat er nauwelijks plaatsen vrijkwamen in de grootschalige, collectieve opvangcentra voor asielzoekers. Dat had niets te maken met een stijging van het aantal asielzoekers maar met een gebrekkige doorstroming. De nieuwe opvangwet voorziet in een opvang in twee fasen. De asielzoeker verblijft eerst vier maanden in een collectief opvangcentrum om daarna door te stromen naar een eigen woonst. Omdat er in de collectieve centra te weinig plaatsen vrijkwamen, kregen asielzoekers meteen opvang in de kleinschalige opvangprojecten. In de maand maart kreeg Vluchtelingenwerk amper één gezin dat eerder in een collectief centrum had verbleven. De anderen (47) werden onmiddellijk na binnenkomst in het land aan ons toegewezen. Cijfers van april zijn er nog niet.

Dat het nieuwe opvangsysteem vastloopt blijkt ook uit recente cijfers van het Federaal Agentschap voor de opvang van Asielzoekers. Volgens Fedasil wachten in de grootschalige centra bijna 1600 mensen op een doorverwijzing naar kleinschalige opvang. De doorstroming blijft dus een heikel punt. Belangrijkste oorzaak is dat sommige bewoners niet op tijd kunnen vertrekken. Zowel afgewezen asielzoekers (oude procedure) als erkende vluchtelingen blijven te lang binnen het opvangsysteem. Deze laatste groep vindt maar zelden snel een betaalbare woning. De zoektocht duurt gemiddeld vijf maanden.

Cijfers kleinschalig opvanginitiatief Vluchtelingenwerk Vlaanderen

Eind maart telde ons opvangproject 19 alleenstaande vrouwen, 49 alleenstaande mannen en 160 families. De grootste groep komt uit Rusland (inclusief Tsjetsjenië) (163). Daarnaast hebben we asielzoekers uit Armenië (71), Servië en Kosovo (55), Slowakije (55) en Afghanistan (39).

Bijna de helft (307) vroeg asiel aan tijdens de oude procedure en wacht nog altijd op een beslissing van een asielinstantie of van de Raad van State. Net geen 300 mensen vroegen recent om asiel. Zij vallen onder de nieuwe, verkorte asielprocedure. Ruim 100 anderen zijn uitgeprocedeerd maar vroegen aan de minister om hun verblijf te regulariseren. Van 28 mensen is het verblijf minstens tijdelijk geregulariseerd en 17 mensen zijn erkend als vluchteling.

Deel dit artikel