Nieuwe landendirecteur van Trias Oeganda legt lat hoog

beeld januariodef klein

Je was acht jaar lang adviseur microfinanciering bij Trias Oeganda. Past de promotie tot landendirecteur in je carrièreplanning?
Ntungwa: 'Ik ken mijn job bij Trias als mijn broekzak. Daarom heb ik onlangs gepolst of ik in de hiërarchie van het team geen stapje hogerop kon zetten. In onze vlakke organisatiestructuur is dat echter niet evident. Maar kijk, plots kreeg ik toch een kans in de schoot geworpen omdat huidig directeur Paul Allertz het wat rustiger aan wil doen. Vanaf 1 augustus kan ik Trias Oeganda helpen sturen in de richting die het team aangeeft. Dat wordt voor mij een nieuwe ervaring.'

Aan ervaring heb je toch geen gebrek?
'Ik heb inderdaad al wat watertjes doorzwommen. Mijn eerste werkgever was de op één na grootste bankinstelling van Oeganda. Daar ben ik opgeklommen tot het uitvoerend comité. Daarna stapte ik over naar een microkredietbank, die nog geen naambekendheid had toen ik er arriveerde. Na enkele promoties was ik CEO en groeide de instelling uit tot grootste microkredietbank van Oeganda.'

We moeten nationale bekendheid verwerven als dé ontwikkelingsorganisatie voor kleinschalige ondernemers.  Januario Ntungwa (52), de nieuwe landendirecteur van Trias Oeganda.

Waarom heb je dan de overstap gemaakt naar het lokale team van Trias in Oeganda?

'Op een bepaald moment vroeg ik me af waar ik met mijn expertise de meest zinvolle bijdrage kan leveren voor de samenleving. In een bank is de persoonlijke impact relatief gering omdat je in een grote structuur zit. Ik had het gevoel dat ik bij Trias Oeganda meer kon betekenen voor de vele mensen die hier helaas nog altijd in armoede leven.'

Wat is de grootste uitdaging voor Oeganda?
'In geen enkel land ter wereld is het aandeel van de jongeren in de totale bevolking zo groot. 54 procent is jonger dan achttien, 70 procent is jonger dan dertig. De werkloosheid bij de jongeren schommelt rond de 85 procent. Dat is toch onvoorstelbaar?'

Vinden die jongeren geen job in de landbouw?
'Het klopt dat de agrarische sector de grootste werkgever is in Oeganda: meer dan tachtig procent van de actieve bevolking werkt in de landbouw. Maar helaas is dat ook de sector die het minst geliefd is bij de jongeren, die met z'n allen focussen op de resterende twintig procent van de arbeidsmarkt. Het is logisch dat de meesten niet aan een job raken.'

Wat kan Trias Oeganda daaraan doen?
'Een geluk bij een ongeluk is dat de werkloze jongeren boordevol energie zitten. Aan motivatie om te ondernemen, is er bij hen geen gebrek. Het enige wat hen ontbreekt, zijn de nodige vaardigheden om een eigen bedrijf te runnen.'

Ben je nog altijd tevreden dat je acht jaar geleden voor Trias gekozen hebt?
'Toen ik bij Trias belandde, werkten we samen met drie microkredietbanken die niemand kende. Vandaag staan ze stuk voor stuk in de top-10 van de microkredietbanken in Oeganda. Hetzelfde geldt voor drie boerenorganisaties waarmee we de voorbije jaren samenwerkten: ze worden erkend als de meest succesvolle ledenorganisaties van hun genre. Dat is toch een fameuze prestatie waar we best trots op mogen zijn?'

Wat is jouw persoonlijke ambitie als nieuwe landendirecteur?
'Alles kan beter, en dus moeten we nog beter presteren op het vlak van efficiëntie, effectiviteit en impact. In ons team hebben we nog niet zoveel ervaring met de versterking van het zelfstandig ondernemerschap. Ik wil dat we op dat terrein even succesvol worden als in de sectoren van het microkrediet en de landbouw. We leggen de lat dus heel hoog voor onszelf. Daar morgen de startende ondernemers in Oeganda op rekenen.'

Wil je samen met Trias Oeganda de dromen helpen realiseren van kansarme jongeren?

 

Deel dit artikel