Nieuwe MO*paper over toegang tot medicijnen in Afrika

MO*paper #19
Kan onverschilligheid dodelijk zijn?
Essentiële medicijnen en zieke Afrikanen

Auteur: Forum for African Investigative Reporters (FAIR)

De controverse over intellectuele eigendomsrechten en betaalbare medicijnen lijkt de jongste jaren wat geluwd, maar het probleem is niet echt opgelost. De onderzoeksjournalisten van het Forum for African Investigative Reporters (FAIR) bestudeerden de gezondheidssituatie en de beschikbaarheid van essentiële geneesmiddelen in enkele landen. Hun rapport draagt de titel The indifferent industry – Big Pharma, essential medicines and Africa’s sick. Het werd gepubliceerd in januari 2008 en is te vinden via www.fairreporters.org.

Emiel Vervliet maakt een vertaling en samenvatting. Het resultaat is MO*paper 19 die u gratis kan downloaden op www.MO.be/mopapers.

Deel dit artikel