Nieuwe ontwikkelingsdoelen? Graag meer ambitie. Laat zien dat je het meent

Nieuwe ontwikkelingsdoelen? Graag meer ambitie. Laat zien dat je het meent

De deadline voor de Millenniumdoelstellingen verstrijkt eind dit jaar. In september beslissen de wereldleiders over een nieuwe set ontwikkelingsdoelstellingen voor de komende vijftien jaar.

2015 wordt een kanteljaar. De hoogste tijd om aan onze politici duidelijk te maken dat we de ambities willen scherpstellen. Met de campagne action/2015 willen we hen laten zien dat we het menen.

In 2000 plaatsten de wereldleiders hun handtekeningen onder de Millenniumdoelstellingen. Acht doelstellingen die er voor moesten zorgen dat onder meer de armoede vermindert, alle kinderen naar school kunnen, vrouwen en mannen gelijkwaardig behandeld worden, de strijd tegen aids en andere dodelijke ziektes opgevoerd wordt…

Er is de voorbije jaren op veel vlakken vooruitgang geboekt: de extreme armoede is gehalveerd ten opzichte van het jaar 1990, meer kinderen dan ooit beginnen aan de lagere school, de strijd tegen aids en andere dodelijke ziektes werpt zijn vruchten af…

Maar tegelijkertijd is de ongelijkheid wereldwijd spectaculair toegenomen en kampen we met een ecologische crisis. De nieuwe duurzame ontwikkelingsdoelstellingen, waarover op de VN-top in september zal beslist worden, moeten met deze problemen rekening houden.

Nieuw is dat de doelstellingen op alle landen – rijk en arm – van toepassing zullen zijn. Een historische kans om ook onze beleidsmakers te tonen hoe wij de toekomst zien. We verwachten van hen dat ze de nieuwe doelstellingen zo scherp en ambitieus mogelijk invullen. En nadien ook plichtsbewust uitvoeren. We willen hen laten zien dat we het menen.

Daarom voert de coalitie ‘2015. De Tijd Loopt’ een heel jaar campagne. Met een petitie, lokale en nationale acties willen we de nieuwe ontwikkelingsdoelstellingen hoog op de politieke agenda krijgen.

 

Laat zien dat je ‘t meent

action2015 logoLaat zien dat je ’t meent en teken onze petitie. Zet een action/2015-tattoo op je lijf en upload er een foto van op www.action2015.be.

Of plaats een virtuele tattoo op jezelf of een politicus. Met jullie steunbetuigingen trekken we naar de politici. Hoe meer mensen, hoe krachtiger ons signaal.

Deel dit artikel

       


Gerelateerde artikels