Nieuwe uitspraak over Cuba op de Mensenrechtencommissie te Genève

Op donderdag 14 april volgde, zoals verwacht, de zoveelste veroordeling van Cuba voor de mensenrechtencommissie van de VN. Twee dagen daarvoor had Rodrigo Malmierca, Cubaans ambassadeur voor de Europese Unie, de slaafse houding van de EU t.o.v. de door de VS ingediende resolutie reeds aan de kaak gesteld.

Lees meer op www.intal.be


Jaarlijkse resolutie tegen Cuba
Tussen 14 maart en 22 april zetelt de Mensenrechtencommissie van de VN te Genève voor de 61e keer. Sinds de val van het Oostblok grijpt de VS deze zitting jaarlijks aan om Cuba te laten veroordelen voor schending van de Mensenrechten. Sinds 1989 verviel voor de VS het argument van de Koude Oorlog als reden om het eiland een economische blokkade op te leggen. Er moet dus naar andere argumenten gezocht worden.

Jaar na jaar, behalve in 1998 – het jaar van het pausbezoek aan Cuba – slaagden de VS erin om een, zij het nipte, goedkeuring van haar resolutie te krijgen. Niet dat die resoluties werkelijk een veroordeling van Cuba inhouden. Het gaat telkens om het goedkeuren van een onderzoek naar de Mensenrechtensituatie op Cuba door een speciale gezant van het Hoog Commissariaat voor de Mensenrechten van de VN. Tot op heden heeft Cuba elke medewerking aan het uitvoeren van dergelijke resoluties geweigerd. Het eiland houdt staande dat landen onder financiële en morele druk gezet worden door de VS om voor de anti-Cubaanse resolutie te stemmen. Het gebeurt inderdaad al eens dat een arm Derde Wereldland er in zijn tussenkomst voor de commissie openlijk voor uitkomt dat het onder druk van de VS, een stem uitbrengt die ingaat tegen zijn eigen overtuiging.

Meestal vindt de VS ook wel één of ander Derde Wereld- of ex-Oostblokland dat de resolutie in hun plaats wil voorleggen. In voorgaande jaren passeerden onder meer Tsjechië, Honduras en Uruguay de revue. Dit jaar werd het al gauw duidelijk dat de VS geen enkel Latijns Amerikaans land bereid zouden vinden om er zijn handen aan vuil te maken. Zeker al niet Uruguay dat sinds maart een nieuwe linkse president heeft. Uiteindelijk moest de VS dit jaar de resolutie zelf voorleggen. Dat komt al neer op een eerste politieke nederlaag.

Een eerlijke mensenrechtencommissie in een wereld van onrecht is onmogelijk
Cuba klaagt terecht aan dat in de VN-Mensenrechtencommissie een politiek van twee maten en gewichten gebruikt wordt. Terwijl de wereldwijd gekende folteringen in de gevangenissen van Guantanamo en Abu Graib onbespreekbaar zijn, worden jaar na jaar landen uit het Zuiden over de hekel gehaald. En terwijl in de VS vijf Cubanen levenslange straffen kregen omdat ze de verkeerde terroristen bestreden, namelijk de anti-Cubaanse maffia van Miami, zette Luis Posada Carriles opnieuw voet aan wal in de VS. Deze wereldwijd gekende terrorist, intellectueel auteur van de bomaanslag op een Cubaans lijnvliegtuig in 1976 waarbij alle passagiers omkwamen, vraagt momenteel asiel aan in Miami. Dat hij gezocht wordt zowel door de Cubaanse als door de Venezolaanse justitie voor deze en nog een reeks andere aanslagen, onder meer op het leven van de Cubaanse president Fidel Castro, zal Bush een zorg wezen.

Cubaans Buitenlandminister Felipe Pérez Roque wees er bij de aanvang van deze zitting op dat de Mensenrechtencommissie van de VN alle geloofwaardigheid verloren heeft. Want of je al dan niet van mensenrechten kan genieten hangt af van waar je op onze planeet geboren bent en tot welke sociale klasse je behoort. Zolang er geen sociale gerechtigheid bestaat blijft mensenrechten een dood woord. De stemming in de huidige mensenrechtencommissie is het product van die ongelijke wereld waarin we leven. Het heeft bijgevolg volgens de Cubanen geen zin om deze commissie te willen transformeren. Wat veranderd moet worden is de wereld zelf!

Wereldwijde steun van intellectuelen en artiesten
De Belgische theoloog en socioloog François Houtart, de Mexicaanse diplomaat Oscar González en de Spaanse journaliste Monserrat Ponsa gingen op de Mensenrechtencommissie in Genève persoonlijk een internationale petitie neerleggen met als titel : “Halt aan een nieuw manoeuvre tegen Cuba”. De petitie werd ondertekend door zo’n 4500 intellectuelen uit alle werelddelen, Noord-Amerika incluis.

Professor Houtart wees erop dat de onderschikking van de Europese landen aan de manipulatie van de commissie door de VS een bewijs is van “hun onwetendheid over wat échte mensenrechten zijn”. Ponsa noemde het voornemen om Cuba rond mensenrechten te veroordelen ronduit “immoreel”. Enkele uren vóór de Mensenrechtencommissie een uitspraak deed over de anti-Cubaanse resolutie voegden 1500 Cubaanse intellectuelen een eigen statement toe. Ze verklaarden daarbij dat ze als één man achter Cuba en achter de waarheid staan. Ze sluiten zich aan bij de wereldwijde stroming onder intellectuelen die zich verzet tegen de imperialistische oorlogen, de straffeloosheid van folteraars en de manipulatie van de berichtgeving. Onder hen zijn heel wat bekende namen zoals de sterbalerina Alicia Alonso, de zangers Pablo Milanés, Silvio Rodríguez, Ibrahim Ferrer en Omara Portuondo en acteur Jorge Perugorría uit onder meer “Fresa y Chocolate”.

Een te verwachten uitspraak
Op 14 april volgde de stemming over de anti-Cubaanse resolutie. Ze haalde het met amper 4 stemmen en 15 onthoudingen. Van de 53 leden van de commissie stemden bijgevolg slechts 21 vóór. Twee dagen vóór de stemming had Cubaans EU-ambassadeur Rodrigo Malmierca er reeds op gewezen dat de Europese landen blijkbaar volhardden in hun volgzame politiek t.o.v. de VS in deze kwestie.1 In een persconferentie na de stemming kwalificeerde Cubaans buitenlandminister Felipe Pérez Roque de houding van de Europese landen binnen de commissie als hypocriet en slaafs.2 Hij wees erop dat ze wegens de recent opnieuw verbeterde relaties tussen de EU en Cuba terug geloofden in de mogelijkheid van een onafhankelijke Europese politiek t.o.v. Cuba. “Blijkbaar was dat een illusie” voegde hij eraan toe.

Cuba is overigens niet van plan in te gaan op de eis van deze resolutie die het mandaat vernieuwt van Christine Chanet, speciale verslaggever voor Cuba van het Hoog Commissariaat voor de Mensenrechten van de VN.3 Pérez Roque wees er fijntjes op dat Cuba een resolutie voorgelegd heeft in verband met de schending van de mensenrechten van de gevangenen op de VS-basis in Guantanamo. “Misschien kunnen op zijn minst de Europese landen die landgenoten hebben onder de gevangenen van Guantanamo hier nog een en ander mee rechtzetten en hun geloofwaardigheid op ethisch vlak herwinnen “ besloot hij.4

  

1. ACTUALIDAD DE CUBA POR WDS, 120405
2.
http://www.prensalatina.com.mx/Article.asp?ID={2B59D40A-5329-44DB-87D1-0B9FE13A337A}
3. ELMUNDO.ES | EFE 140405
4.
http://www.granma.cubaweb.cu/2005/04/14/nacional/articulo12.html

intal DOOR:

Deel dit artikel