Nieuwe wapenwet had gruwelijke schietpartij van 18-jarige in Antwerpen wel degelijk kunnen voorkomen

De gruwelijke schietpartij die op 11 mei in Antwerpen plaatsvond, had wel degelijk voorkomen kunnen worden indien de nieuwe Belgische wapenwet vandaag reeds van kracht was geweest. Dat een 18-jarige in een mum van tijd op een legale wijze een wapen kan kopen bij een wapenhandelaar op het eenvoudig aangeven van zijn identiteit, stelt ernstig vragen bij het huidig beleid van de overheid inzake wapenbezit.

persbericht - zaterdag 13 mei 2006
 
Het was om aan de lacune in het huidige beleid van de overheid toegemoet te komen dat een aanpassing van de wet zich al langer opdrong. De nieuwe wapenwet zal volgende week na jarenlang aanslepen uiteindelijk in het Parlement ter discussie voorliggen. Hiermee zal een algeheel verbod op vuurwapens ingesteld worden. Voortaan zal men voorafgaandelijk bij de gouverneur van de provincie een speciale vergunning moeten aanvragen om zich alsnog een wapen te kunnen aanschaffen. Hierbij zal men aan een hele reeks wettelijke en medische eisen moeten voldoen, slagen voor een proef en een wettige reden hebben om een vergunning aan te vragen. Het spreekt voor zich dat een impulsieve aankoop zoals in Antwerpen onmogelijk moet gemaakt worden. De vergunning moet tevens om de vijf jaar verniewd worden en een meerderjarige persoon die de woonst deelt met de aanvrager mag geen verzet aantonen. Dit laatste is niet onbelangrijk eens men beseft dat een vuurwapen in velen gevallen een familiale ruzie doet ontaarden.
 
De redenering van de Nationale Unie van de Wapenmakerij en der Jacht- en Sportschutters (UNACT), dat deze wet de Antwerpse moordpartij niet had kunnen voorkomen, gaat dan ook niet op. Dat de nieuwe wapenwet slechts vereist dat men meerderjarig moet zijn, geen veroordeling opgelopen mag hebben en aan de "wettelijke bepalingen" moet voldoen, om meteen met een wapen uit de winkel te lopen, strookt eenvoudig niet met de waarheid. Het zijn precies de hoger reeds aangehaalde nieuwe "wettelijke bepalingen" die een onmiddellijke aankoop onmogelijk maken en een gegrond reden vereisen voor de aanschaf.
 
De wet zal hiernaast ook een betere regulering van het beroep van wapenhandelaar en de systhematische registratie van alle vuurwapens - voorzien van een uniek identificatienummer - invoeren. Dit laatste is niet overbodig, als men beseft dat momenteel minder dan de helft van de vermoedelijk 2 miljoen wapens die in Belgiƫ circuleren, geregistreerd is en dat aan het beroep van wapenhandelaar tot op heden geen enkele beroepsvereiste opgelegd wordt.
 
Deze nieuwe wapenwet zal niet elke moord met een vuurwapen kunnen voorkomen. Ook de illegale wapenhandel zal hiermeen niet verdwijnen. Wel zal in ons land voor het eerst een minimum overzicht komen van het wapenbezit en zal het veel moeilijker worden een wapen aan te schaffen. Bovendien moedigen we initiatieven zoals in de provincie Oost-Vlaanderen en de stad Leuven aan waarbij van overheidswege i.sm. de politiediensten een ontradings- en registratiebeleid vorm krijgt. Burgers worden hierbij aangemoedigd om hun wapen in te leveren en/of te laten registreren.
 
Pax Christi Vlaanderen dringt al jaren aan op een verbetering van de wetgeving op het wapenbezit. Dinsdag namiddag 16 mei zullen we dit in een hoorzitting in de commissie Justitie weer aankaarten. Voor de slachtoffers van de gruwelijke gebeurtenis in Antwerpen komt deze wet te laat. Het is echter onze morele plicht nieuwe slachtoffers te vermijden. Het goedkeuren van deze wet kan hiertoe een belangrijke bijdrage leveren.
 

Deel dit artikel