Nog steeds 318 Cambodjaanse werknemers ontslagen vanwege staking 4 maand geleden

De 318 Cambodjaanse arbeid(st)ers die ontslagen zijn omdat ze meegestaakt hebben voor hogere lonen, wachten nu al meer dan vier maand op hun wederindienstneming, hoewel de rechtbank en de regering van oordeel zijn dat ze terug aan het werk mogen.

De Schone Kleren Campagne doet een oproep tot Gap, Zara en H&M, die aankopen bij veel van de betrokken fabrieken, opdat ze zouden eisen dat die werknemers direct terug in dienst worden genomen, met een compensatievergoeding voor de al verloren werktijd.

Steun de ontslagen werknemers

De arbeid(st)ers, onder wie veel vakbondsleiders vechten al meer dan vier maand voor hun wederindienstneming, sinds ze op 18 september 2010 niet terug aan het werk mochten. Hun ontslag of schorsing was een weerwraak omdat ze deelnamen aan een nationale staking voor een leefbaar minimum maandloon van 93 US$. Die staking duurde 3 dagen (13-16 september) en kreeg massaal veel steun: op de laatste dag staakten 200.000 arbeiders uit ca. 90 fabrieken. De vakbondsleiders beëindigden de staking nadat het Ministerie van Sociale Zaken een vergadering had belegd met de vakbondsleiders om over hun eisen te praten. De arbeiders besloten terug aan het werk te gaan. Toen ze zich echter 2 dagen later aanmeldden op het werk, werden ze geconfronteerd met massale ontslagen van vakbondsleden en gerechtelijke aanklachten tegen vakbondsleiders.

Die maatregelen van de werkgevers vormen een inbreuk op de Cambodjaanse grondwet en arbeidswet. Ze schenden ook de Conventies van de Internationale Arbeidsorganisatie m.b.t.vrijheid van vereniging en recht op collectieve onderhandelingen. De regering reageerde met een verklaring waarin ze eiste dat de werkgevers hun juridische klachten zouden intrekken en hen vroeg terug aan de onderhandelingstafel plaats te nemen. Ze zou ook niet toelaten dat arbeiders ontslagen zouden worden.

Begin oktober stelden de rechtbanken een bevelschrift op waarin de werkgevers bevolen werden de ontslagen en geschorste arbeiders binnen de 48 uur terug in dienst te nemen. De werkgevers gingen echter in beroep en de zaken zijn nog altijd in behandeling. Intussen weigeren veel werkgevers nog altijd aan de oproep van de regering of de rechtbank gehoor te geven en de arbeiders terug aan het werk te laten.

Sinds september 2010 heeft de internationale Schone Kleren Campagne de kledingmerken die aankopen in die fabrieken opgeroepen om te eisen dat de arbeiders onmiddellijk en onvoorwaardelijk terug aangenomen worden en dat de werkgevers te goeder trouw beginnen te onderhandelen met de vakbonden. Enkele merken hebben enkele stappen gezet, maar hun acties zijn tot nu toe onvoldoende om voldoende impact te hebben.


Vraag de vrijlating van vakbondsleider Sous Chanta

Ondertussen doen we ook een oproep tot de eigenaars van United Apparel Garment en Gap, zijn voornaamste aankoper, om alle klachten tegen Sous Chanta in te trekken en om hem onmiddellijk terug aan te nemen.

Sous Chantha is sinds 2008 vakbondsleider en vertegenwoordigt ca. 1000 leden die eerst aangesloten waren bij de Independent Democratic Union Federation (IDUF). Op 17 november 2010 beslisten ze zich aan te sluiten bij de C.CAWDU. Op 18 november werd Sous Chanta gearresteerd en voorhechtenis genomen wegens het bezit van drugs. C.CAWDU gelooft echter dat z’n arrestatie een valstrik was, opgezet om z’n vakbondsactiviteiten te verhinderen. Hij riskeert 2 tot 5 jaar gevangenis. Volgens de Cambodja League for the Protection and Defense of Human Rights (LICADHO) spreken de politierapporten over zijn arrestatie elkaar tegen en is er onvoldoende wettelijke basis voor zijn voorhechtenis.


Schone Kleren (SKC) DOOR:

Deel dit artikel