Oeganda schendt afspraken over watergebruik Victoriameer

Daniel Kull, hydroloog bij de UN International Strategy for Disaster Reduction in Kenia, klaagt aan dat Oeganda meer water uit het Victoriameer gebruikt dan wat 50 jaar geleden bij internationaal akkoord werd vastgelegd. Volgens Kull’s berekeningen staat het water in het meer bijna een halve meter lager dan het zou moeten en wordt er bij de Owen Falls en Kiira dammen bijna dubbel zo veel water geloosd dan toegelaten. 

Het Victoriameer is het grootste zoetwatermeer van Afrika en wordt gedeeld door Kenia, Oeganda en Tanzania. Het meer ligt in een dicht bevolkt gebied waar het gebruikt wordt als drinkwatervoorraad, voor de opwekking van elektriciteit en voor transport. Economische sectoren zoals de landbouw, de handel, het toerisme en de visserij zijn er afhankelijk van. Het waterpeil in het meer daalt sinds 2003 en staat nu op het laagste peil in 80 jaar. Men ondervindt al moeilijkheden met de elektriciteitsvoorziening en men vreest voor het verlies van duizenden jobs in de industrie.

Daniel Kull stelde vast dat de dammen op het Victoriameer evenveel bijdragen tot de lage waterstand als de droogte. De Owen Falls dam werd ontworpen om hydro-elektriciteit op te wekken zonder de natuurlijke stroom van het water in het meer te verstoren. Volgens ingenieurs zijn de problemen begonnen in 2002 toen Oeganda de Kiira dam in gebruik nam. Deze tweede dam laat meer water wegstromen uit het meer dan wat voordien op natuurlijke wijze het geval was. Kull schat dat de twee dammen samen 55 procent meer water hebben laten wegvloeien dan wat toegelaten is bij de huidige waterstanden. De Oegandese overheid verwerpt Kull’s conclusies en stelt dat de aanhoudende droogte in de regio de enige oorzaak is.

Analysten waarschuwen voor conflicten nu er in het oosten van Afrika steeds meer competitie over water ontstaat. Oeganda heeft nog wat potentieel om hydro-elektriciteit op te wekken op de Nijl, maar het gebruik van Nijlwater is strikt geregeld door een verdrag tussen alle landen in het stroomgebied. Egypte krijgt nu het meeste water, maar andere landen zoals Ethiopië, Oeganda en Kenia willen nieuwe afspraken.


UGANDA: Environmentalists blame dams for draining L. Victoria:
http://www.irinnews.org/report.asp?ReportID=51641&SelectRegion=East_Africa&SelectCountry=UGANDA
Uganda 'draining Lake Victoria':
http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/africa/4696240.stm
Uganda denies draining lake water:
http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/africa/4699886.stm


 

Join For Water DOOR:

Deel dit artikel