Ontwapening rebellengroep FLDR, nog 1 maand voor deadline - paper 11.11.11

De internationale gemeenschap gaf het FDLR tot januari 2015 om zich vrijwillig te ontwapenen


Al twintig jaar is het Rwandese FDLR één van de meest gevaarlijke rebellengroepen in Oost-Congo. Sinds de genocide in Rwanda (1994) strijdt de rebellengroep vanuit Noord- en Zuid-Kivu tegen het regime van president Paul Kagame in buurland Rwanda.

Tegenwoordig vormt het FDLR niet langer een reële dreiging voor Rwanda, maar blijft het een ernstig probleem voor Oost-Congo. Hun aanwezigheid heeft zware humanitaire gevolgen voor de burgerbevolking, brengt een illegaal economisch netwerk met zich mee en vormt al sinds 1996 de officiële reden voor de militaire tussenkomsten van Rwanda (en Oeganda) in Congo.

Sinds de jaren '90 zijn er verschillende initiatieven genomen rond het probleem van de FDLR, zonder duurzaam resultaat. Na het kaderakkoord van Addis Abeba en de nederlaag van M23, richt de aandacht van de internationale gemeenschap en van Congo zich nu op het FDLR, hoewel het Oegandese ADF-Nalu de laatste maand ook een grote bedreiging is. Op 2 juli 2014 legde de internationale gemeenschap het FDLR een deadline op om zich binnen zes maanden vrijwillig te ontwapenen.

Veel vooruitgang is er echter nog niet en er wordt dan ook gedreigd met een nieuwe militaire operatie van het Congolese leger en de VN-vredesmissie tegen de rebellen na het verstrijken van de einddatum, op 2 januari 2015.

Op 1 maand van die deadline waarschuwen de leden van Centraal-Afrika Overleg van 11.11.11 voor de humanitaire gevolgen van zo'n operatie. Ze vragen dat België op Europees en internationaal niveau aandringt op een duurzame globale aanpak van het FDLR, en ruimer, van de problematiek van de Rwandese vluchtelingen in Congo en van de blijvende instabiliteit in Oost-Congo.

11.11.11 publiceert daarom een briefing paper, die de achtergrond en de actuele situatie van het FDLR schetst en het standpunt en aanbevelingen van 11.11.11 formuleert.

België moet de druk verhogen, demobilisatieprogramma's ondersteunen en pleiten voor berechting van oorlogsmisdadigers en de mogelijkheid van politieke participatie in Rwanda.


Meer info :

Deel dit artikel