Op weg naar een wervende verklaring voor de nieuwe ontwikkelingsdoelen?

ontwikkelingsdoelen marc goldschtein 640x400logo bis[©Marc Goldchstein]

Sinds januari onderhandelen de 193 landen van de Verenigde Naties over de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s), de opvolgers van de Millenniumdoelen.

Van 17 tot 20 februari vindt er een belangrijke onderhandelingsronde plaats die de politieke verklaring rond de SDG’s moet opleveren. Die verklaring kan uitgroeien tot het 'publieke gezicht' van de SDG’s.

Laten we ons geheugen even opfrissen. Ook de Millenniumdoelstellingen verschenen destijds niet als acht losse doelstellingen, maar werden vergezeld van de zogenaamde Millenniumverklaring. In die verklaring engageerden staatsleiders zich om samen te werken om internationale uitdagingen rond vrede en veiligheid, armoedebestrijding, milieu en mensenrechten aan te pakken.

Inspirerend en ambitieus

Ook de SDG’s zullen vergezeld worden van zo'n politieke verklaring. Er bestaat consensus dat die verklaring inspirerend, ambitieus en communicatief moet zijn. In het kader van de VN-onderhandelingen kwamen Ierland en Kenia – de twee landen die de onderhandelingen leiden – met een voorstel waarin ze de elementen opsommen die in de politieke verklaring moeten komen. Ook de Europese Unie bereidt een voorstel voor dat het tijdens de onderhandelingssessie zal verdedigen.

Voor iedereen

Belangrijke elementen die de civiele maatschappij de afgelopen jaren heeft verdedigd en die opgenomen zijn in het voorstel van Ierland en Kenia zijn het universele en transformatieve karakter van de nieuwe doelstellingen. Dat betekent dat de doelstellingen tot structurele veranderingen moeten leiden in zowel ontwikkelingslanden als ontwikkelde landen. Ook de principes dat de doelstellingen moeten uitgaan van een gedeelde verantwoordelijkheid en niemand mogen vergeten, vonden hun weg in het voorstel.

Solidariteit?

Veel ontwikkelings- en milieuorganisaties betreuren echter dat een aantal elementen ontbreken in het voorstel van Ierland en Kenia. Zo ontbreken de principes van participatie en solidariteit.

Het is belangrijk om een maximale impact te bereiken en dat zoveel mogelijk belanghebbenden – bevolkingen, de civiele maatschappij, bedrijven – betrokken worden bij de uitvoering van de doelstellingen. Zo moeten minderheidsgroepen kunnen deelnemen aan beslissingen die een impact hebben op hen, of moet de vertegenwoordiging van ontwikkelingslanden binnen internationale beslissingsorganen worden versterkt.

Ook over solidariteit wordt niet gesproken, hoewel dat principe wel werd opgenomen in de Millenniumverklaring. De doelstellingen zullen nochtans niet gerealiseerd kunnen worden als rijke landen ontwikkelingslanden niet ondersteunen bij de uitvoering ervan.

De volgende onderhandelingssessie vindt plaats van 23 tot en met 27 maart en zal gaan over de doelstellingen en targets, die ondertussen eigenlijk zo goed als vast liggen.

action2015 logoTeken de petitie

Maak onze politici duidelijk dat ze werk moeten maken van deze nieuwe doelstellingen. Laat zien dat je ’t meent en teken de petitie.

 Bart Tierens, Beleidsmedewerker Post 2015 en ontwikkelingssamenwerking

Deel dit artikel