Opruim clustermunitie Libanon: 7145 petities voor De Crem

7145 mensen, waaronder 15 parlementsleden, hebben de petitie ondertekend om te eisen dat België de kosten van de ontmijning van de clustermunitie in Zuid-Libanon verhaalt op de schuldige, Israël. Het pakket handtekeningen werd vandaag overhandigd op het kabinet van Defensieminister De Crem, terwijl op de stoep een twintigtal actievoerders hun steun betuigden.

Een delegatie met Bert De Belder (Geneeskunde voor de Derde Wereld), Michel Vanhoorne (LEF) en Monked Mroue (intal) werd ontvangen door kabinetswoordvoerder admiraal Ectors en perschef luitenant-kolonel De Keyser. De Belder legde uit dat de petitie is voortgekomen uit een onderzoeksmissie naar Libanon, vlak na de oorlog van juli-augustus 2006. Het ontmijningswerk van de Belgen wordt door de Libanese bevolking erg geapprecieerd. Maar het is niet normaal dat het de Belgische belastingbetaler en de VN zijn die voor de kosten opdraaien, en dat het niet de vervuiler is die betaalt. De Belder haalde ook nog het Internationaal Burgertribunaal voor Libanon aan, dat vorig weekend in Brussel drie dagen zitting hield en oordeelde dat Israël, o.a. vanwege het gebruik van clusterbommen, schuldig was aan oorlogsmisdaden, misdaden tegen de menselijkheid en genocide.

Mr. Ectors stelde dat het kabinet van Defensie de zaak van de kosten van de terugbetaling van de ontmijningsoperatie in Libanon zeker zou opvolgen, maar dat er verschillende juridische aspecten aan vasthangen die best op het niveau van de Verenigde Naties worden bekeken. Wat de kosten van de Belgische Unifil-missie in Libanon betreft, zei Mr. De Keyser dat die voor de helft door de VN worden terugbetaald, en dat de helft voor rekening van de Belgische staat is. Om welke bedragen het precies gaat, konden de kabinetsmedewerkers niet zeggen.

De actievoerders vroegen ook hoelang het ontmijningswerk nog zou moeten duren om Libanon clustermunitie-vrij te krijgen, of er een technologie-overdracht naar Libanees personeel plaatsvindt, en of Israël nu eindelijk alle gegevens van hun clusterbombardementen had overgemaakt aan de ontmijners. Ook hierover kon niet meteen duidelijkheid worden verschaft. Over de eventuele verlenging van het Belgisch mandaat in Libanon en de benodigde middelen hiertoe moet de ministerraad beslissen. Maar voor de actievoerders is het duidelijk: liever Belgische militairen om te ontmijnen in Zuid-Libanon, dan om te bombarderen in Zuid-Afghanistan.

Deel dit artikel