Opsluiting van kinderen zonder papieren is een schande

Zondag 15 april 2007 - 15u. - Merksplas vindt de manifestatie plaats tegen de opsluiting van kinderen zonder papieren. In België en in het bijzonder in Vlaanderen worden nog steeds kinderen zonder papieren in gesloten centra ondergebracht, m.a.w. achter tralies opgesloten.

Opsluiting van kinderen:

Deze praktijk is in flagrante tegenstrijd met het Kinderrechtenverdrag van de VN, geratificeerd door België in 1992. Rapporten van mensenrechtenorganisaties, bevindigen van kinderpsychiaters e.a. wijzen op de nefaste invloed die deze vorm van gevangenschap heeft op de psychosociale ontwikkeling van deze kinderen. In dergelijke kinderonvriendelijke omgeving hebben kinderen geen normaal contact met leeftijdgenootjes, geen normale speelmogelijkheden. Zij ervaren de machteloosheid van hun ouders, die zelf door hun situatie in voortdurende stress verkeren. Zij verliezen zo het nodige vertrouwen in hun ouders en in de wereld van volwassenen. Zij worden psychisch getraumatiseerd. Men mag en kan kinderen dit niet aandoen. Een dergelijke handelswijze is een rechtstaat onwaardig.

Tevens staat in de wet op de jeugdbescherming het belang van het kind centraal. Er is doorheen de jaren een heel systeem uitgewerkt om deliquente minderjarigen niet in het regulier gevangeniswezen op te nemen. Het kan niet dat kinderen van ouders zonder papieren hier dan wel in ondergebracht worden.

De problematiek kan niet los gezien worden van de ruimere probleemstelling van vluchtelingen en mensen zonder papieren. Als gezinnen hier jaren verblijven, zijn hun kinderen opgenomen in een netwerk van scholen, jeugdbewegingen en sportverenigingen. De oplossing om onderwijs binnen de gesloten centra te organiseren is dus zinloos. Onderwijs vraagt een vertrouwensrelatie. Die kinderen zijn hier opgegroeid, zijn in onze taal gealfabetiseerd en leerden onze waarden en normen kennen. Deze kinderen aan de schoolpoort oppakken en achter tralies opsluiten om ze weken, vaak maanden, later te repatriëren, is inhumaan.

Een falend Belgisch en Europees migratiebeleid mag niet afgewenteld worden op kinderen en jongeren die hier al jaren met hun ouders verblijven.

Daarom eist Pax Christi Vlaanderen samen met de beweging voor kinderen zonder papieren, partner van de Vlaamse Vredesweek 2007:

  • Het onmiddellijk stopzetten van het opsluiten van kinderen zonder papieren. Daarenboven mogen kinderen nooit van hun ouders gescheiden worden.
  • Een algemene regularisatie van gezinnen die reeds Drie jaar in ons land verblijven en daardoor in onze samenleving geïntegreerd zijn.
  • Een permanente regularisatie van mensen en kinderen zonder papieren op basis van duidelijke en éénvormige criteria.

De actie gaat door op zondag 15 april 2007 om 15u. op de Steenweg op Wortel 1A in Merksplas - aan de voorkant van het gesloten centrum!

Er worden vanuit de verschillende steden afspraken gemaakt om de actieplek te bereiken. Neem contact op met de beweging voor kinderen zonder papieren. Op dit zelfde contactpunt kan je het platform ondertekenen.

Pax Christi DOOR:

Deel dit artikel