Opvangcrisis erger dan ooit

'De regering stevent af op een humanitaire ramp deze winter'

* minderjarige asielzoekers zonder ouders op hotel
* vrouwen en kinderen op straat
* asielzoekers verblijven maandenlang op hotel

De crisis in de opvang voor asielzoekers, die woedt in ons land sinds de zomer van 2008, escaleert dezer dagen tot ongekende hoogtes. Sinds kort worden immers ook niet-begeleide minderjarigen (jonge asielzoekers die zonder ouders aankomen in ons land) opgevangen in hotels. Daarnaast worden de laatste twee weken opnieuw vrouwen en kinderen op straat gezet wanneer ze asiel aanvragen in ons land. Ondertussen zijn er asielzoekers die nu al haast een jaar ‘op hotel' verblijven zonder fatsoenlijke begeleiding en maaltijden, zonder privacy. Zij leven in onzekerheid terwijl hun procedure wordt bevroren.

Vluchtelingenwerk Vlaanderen en CIRÉ vragen de regering deze humanitaire crisis eindelijk serieus te nemen en onmiddellijk een noodopvangplan toe te passen. Zonder zich daarbij te verliezen in kafkaiaanse administratieve procedures die de uitvoering van noodmaatregelen nodeloos vertragen: ‘Zoniet stevent de regering af op een humanitaire ramp deze winter, en zien wij ons genoodzaakt op het einde van het jaar opnieuw een tentenkamp op te richten of andere acties te ondernemen' waarschuwen beide organisaties.

‘Het noodopvangplan bestaat erin dringend noodopvangplaatsen te creëren. Noodopvang kan bv gecreëerd worden in leegstaande overheidsgebouwen of door de al lang beloofde wooncontainers te plaatsen. Daarnaast is het tijd voor de herinvoering van het spreidingsplan als crisismaatregel waarbij asielzoekers die al lang in de opvang verblijven worden opgevangen door lokale besturen. Hiervoor is constructief overleg met lokale besturen noodzakelijk.' lichten Vluchtelingenwerk en CIRÉ toe.

‘De regering mag onder druk van deze noodsituatie echter niet uit het oog verliezen dat er om de opvangcrisis op lange termijn op te lossen ook nood is aan bijkomende structurele plaatsen en meer mankracht voor het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) en de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RVV). Zo kunnen deze instellingen de achterstand in de behandeling van asielaanvragen aanpakken en kan er een grotere uitstroom in het opvangnetwerk worden georganiseerd,' benadrukken de organisaties.

Sinds oktober 2009 kregen al meer dan 3.500 mannen, vrouwen en kinderen op de vlucht geen opvang bij aankomst in ons land. En werden bijna 1000 asielzoekers waaronder families met zwangere vrouwen en nu ook jonge asielzoekers zonder ouders, gedropt in hotels zonder fatsoenlijke begeleiding en maaltijden, privacy en zonder zicht op een toekomst. Sommigen onder hen verblijven hier nu haast een jaar. ‘Deze opvangcrisis kent zijn weerga niet en zonder dringende noodmaatregelen stevenen we af op een humanitaire ramp deze winter', besluiten Vluchtelingenwerk en CIRÉ.

Deel dit artikel