Opvangcrisis nog altijd brandend actueel: Vluchtelingenwerk pleit voor crisismaatregel

De afgelopen weken stonden opnieuw veel asielzoekers, ook gezinnen met kinderen, op straat. Dit maakt dat voor 2011 alleen al 777 asielzoekers niet opgevangen werden en sinds oktober 2009 8.432! Om een einde te maken aan de aanhoudende opvangcrisis pleit Vluchtelingenwerk dan ook voor een efficiënte eenmalige maatregel.

Asielzoekers bij dispatching Fedasil

Deze eenmalige maatregel bestaat erin dat asielzoekers die al heel lang in het opvangnetwerk verblijven rechtvaardig en eerlijk worden gespreid over de Belgische gemeenten. De gemeentes staan dan in voor financiële steun en hulp in de zoektocht naar een woning. Zo komt er plaats vrij in het gewone federale opvangnetwerk en kunnen asielzoekers die hier nieuw aankomen op een menswaardige manier worden opgevangen. Deze maatregel gaat heel wat sneller en is ook goedkoper en flexibeler dan het openen van nieuwe noodopvang.

Het mogelijk aanzuigeffect van deze maatregel is beperkt omdat de maatregel ten goede komt van asielzoekers die al een tijd in procedure zijn, niet van asielzoekers die pas aankomen in België.

Het parlement heeft deze maatregel in 2009 reeds goedgekeurd. Vluchtelingenwerk roept nu ook de regering op om deze maatregel effectief uit te voeren.

Vluchtelingenwerk DOOR:

Deel dit artikel