Overeenkomst met sportmerken over vakbondsvrijheid in Indonesië

sportschoenVandaag, 7 juni 2011, werd in Jakarta een historische overeenkomst getekend over vakbondsvrijheid in Indonesische fabrieken door de Indonesische vakbonden Garteks, SPN, KASBI, F.PTSK en GSBI enerzijds en sportmerken Adidas, Nike en Puma anderzijds.


Vakbondsvrijheid

Werknemers in Indonesië en andere landen die sportkleding en –schoenen maken, worden vaak verhinderd om zich te organiseren of om vakbondsactiviteiten uit te oefenen. Uit recent onderzoek in 18 Indonesische fabrieken bleek dat in al deze fabrieken anti-vakbondsmaatregelen genomen werden.

De overeenkomst is belangrijk omdat ze verder gaat dan de huidige Indonesische arbeidswetgeving en de technische en praktische uitvoering van het recht op organisatie meer specificeert. De overeenkomst versterkt op die manier de onderhandelingspositie van werknemers en ze laat de sportmerken ook toe om hun verantwoordelijkheid te nemen wat de naleving van vakbondsrechten betreft in hun toeleveringsketen.

Dhr. Muji Handoyo, algemeen directeur van de arbeidsinspectie in Indonesië betuigde bij deze gelegenheid zijn waardering voor de inspanningen van alle partijen om het recht op organisatie na te leven.


Play Fair Alliantie

De overeenkomst werd mogelijk gemaakt door de Play Fair Alliantie die sinds 2004 actie voert en sportmerken oproept om concrete stappen te zetten om arbeidsomstandigheden in hun toeleveringsketen te verbeteren. De Play Fair Alliantie werd tijdens de ondertekening van de overeenkomst vertegenwoordigd door Oxfam Australië, de internationale Textiel- en Kledingvakbondsfederatie, en de internationale Schone Kleren Campagne.

Deze overeenkomst is volgens de Play Fair Alliantie een belangrijke stap om de situatie van duizenden werknemers in de sportkledingindustrie te verbeteren. Uiteraard komt het er nu op aan om ze in de praktijk toe te passen.

In aanloop naar de Olympische Spelen van Londen 2012 zal de Play Fair Alliantie andere sportmerken aanmoedigen om de overeenkomst te ondertekenen en toezien op de uitvoering ervan.


De Play Fair Alliantie is een samenwerkingsverband van ontwikkelingsngo’s en internationale vakbondsorganisaties, die actie voeren om de arbeidsrechten en –voorwaarden te verbeteren in de industrieën die te maken hebben met internationale sportevenementen. Leden zijn o.a. de ITUC (Wereldfederatie vakbonden), de internationale Textiel- en Kledingvakbond (ITGLWF), de Internationale Bouwvakkersvakbond (BWI), Maquila Solidarity Network, Oxfam Australië, de Internationale Schone Kleren Campagne.


Schone Kleren (SKC) DOOR:

Deel dit artikel