Overname Partnerfinanciering Boliviacentrum Antwerpen door Bevrijde Wereld

Gezamelijke Mededeling

14 april 2005

Door de afnemende subsidiëring van Boliviacentrum Antwerpen tijdens de laatste jaren kwam de continuïteit van de werking en de leefbaarheid van de organisatie steeds meer in het gedrang. Daarom besloot de Raad van Bestuur van Boliviacentrum Antwerpen een overnemer te zoeken voor de partnerwerking in Bolivia, om zo de werking in het Zuiden te kunnen verder zetten en de partnerorganisaties in Bolivia niet in de kou te laten staan. Na overleg binnen de NGO-sector werd gekozen voor onderhandelingen met Bevrijde Wereld. Er werd een principeovereenkomst uitgewerkt en op 1 maart jl. keurde de Algemene Vergadering van Bevrijde Wereld de overname van de partnerfinanciering van Boliviacentrum Antwerpen goed.

Om de continuïteit van de werking te garanderen werd Hans Van de Water, coördinator van Boliviacentrum Antwerpen, aangeworven bij Bevrijde Wereld voor de opvolging van het programma in Bolivia. Tijdens twee overgangsjaren, 2005 en 2006, zal de werking in Bolivia thematisch meer geconcentreerd worden rond het thema voedselzekerheid en duurzame landbouw, in overeenstemming met de werking van Bevrijde Wereld in West-Afrika en de Filippijnen.  Dit geeft de partnerorganisaties die op andere terreinen werken de mogelijkheid om andere financiers te zoeken voor deze werkingen.

Bevrijde Wereld en Boliviacentrum Antwerpen roepen gezamelijk de vrijwilligers en achterban van Boliviacentrum Antwerpen op de Bolivia-werking ook binnen Bevrijde Wereld te blijven ondersteunen. Beide organisaties hopen door de overname van de partnerfinanciering de NGO-werking en de solidariteit rond Bolivia een nieuwe stimulans te kunnen geven.


Voorgeschiedenis

Boliviacentrum Antwerpen vzw is ontstaan uit SAGO (Studie- en Actiegroep voor Ontwikkelingssamenwerking), een organisatie opgericht in 1969 die ijverde voor solidariteit met Latijns-Amerika. Van begin jaren ’70, met de opkomst van de dictatuur in Bolivia, ging er bijzondere aandacht uit naar dit land. In de jaren ’80 richtte SAGO z’n inspanningen op de ondersteuning van het democratiseringsproces in Bolivia. In 1988 besliste men om de NGO in twee op te splitsen: SAGO zou voortaan Latijns-Amerika in zijn geheel opvolgen, het Boliviacentrum nam het pakket Bolivia op zich. Meer informatie is te vinden op de website www.bolivia.be


Bevrijde Wereld vzw ontstond in 1978 uit Fraternité Africaine, actief als uitzendorganisatie sinds 1964. Bevrijde Wereld is een NGO zonder partijpolitieke of confessionele bindingen. Bevrijde Wereld ondersteunt lokale basisorganisaties en NGO’s in West-Afrika en de Filippijnen, vooral rond het thema voedselzekerheid. In Vlaanderen werkt Bevrijde Wereld aan educatie via lagere scholen via ‘Baobab Wereldklas’ en vormingen voor leerkrachten, en aan het mobiliseren voor noord-zuidsolidariteit in het Waasland. Meer informatie is te vinden op de website www.bevrijdewereld.be.

Bevrijde Wereld en Boliviacentrum Antwerpen werkten van 1997 tot 2002 samen in het kader van het SALTO-samenwerkingsverband.

Solidagro DOOR:

Deel dit artikel