Oxfam-Solidariteit: Actie “Precies op tijd”

Ter gelegenheid van Wereldaidsdag steunt Oxfam de actie “Precies op tijd.” een inzamelingsactie van polshorloges voor seropositieve kinderen.

700 seropositieve kinderen uit Kigali (Rwanda) krijgen via het universitair ziekenhuis van Kigali een behandeling. Maar die kan alleen efficiënt zijn als ze hun medicatie op vaste tijdstippen innemen... Daarom hebben de kinderen een horloge nodig.
U kan hen dat horloge bezorgen en heel concreet patiëntjes vooruit helpen.

Ter gelegenheid van Wereldaidsdag op 1 december steunt Oxfam-Solidariteit de actie “Precies op tijd.” Sabine Wibaut, een Belgische coöperante, werkt als verpleegster in het universitair ziekenhuis in Kigali en vroeg onder meer aan Oxfam-Solidariteit hulp bij het inzamelen van de horloges.

- > Gedurende de hele maand december 2005 kunnen polshorloges, indien mogelijk met een reservebatterij, binnengebracht worden bij alle tweedehandswinkels van Oxfam-Solidariteit en de winkels van Oxfam-Magasins du monde in Wallonië en Brussel.

Giften zijn ook welkom, om het sorteren en het transport van de horloges te bekostigen. (Storten kan op rekeningnummer 000-0000028-28, met vermelding “700 kinderen in Kigali”). In januari 2006 vertrekken de horloges naar Midden-Afrika.

De actie “Precies op tijd” werd opgestart door het ESTHER-project binnen het Centre Hospitalier Universitaire de Kigali in Rwanda. Het ESTHER-project (Dat ook in andere landen aidsprogramma’s heeft, zie hun website www.esther.fr) gaat voor een globale aanpak van de aidsproblematiek, dus niet alleen behandelen, maar ook preventie, onderzoek en de toegang tot een behandeling. Dit initiatief past dan ook volledig binnen de visie van Oxfam.

Al jaren steunt Oxfam-Solidariteit met haar partners aidspreventieprojecten in Midden en Zuidelijk Afrika. (Mozambique, Namibië, Democratische Republiek Congo,...). Hoewel aidspatiënten dankzij medicatie steeds langer met hun ziekte kunnen overleven, duiken in de praktijk nieuwe problemen op, zoals het stipt innemen van de medicatie. In landen als Rwanda is een horloge voor velen nog een luxe. Voor patiënten is een polshorloge dus een echt hulpmiddel om de behandeling alle kansen te geven.

Naast Oxfam-Solidariteit ondersteunen ook het tv-jeugdprogramma Ici Bla Bla van de RTBF en een aantal scholen in Wallonië de actie “Precies op tijd” om kinderen te informeren en polshorloges in te zamelen. Dankzij de steun van Oxfam-Solidariteit en haar winkelnetwerk, kan de actie op nationale schaal gevoerd worden en is er een inzamelpunt binnen ieders bereik.

Contactpersonen
Sabine Wibaut is van 6 tot 24 december met vakantie in België en is bereid om interviews te geven over de actie “Precies op tijd” en het ESTHER-project in Kigali.
Contact: via Sophie Dumont, 0496/ 55 57 54

Meer info over de actie “Precies op tijd”
- Thierry Dethier, (FR) programmabeheerder voor Midden-Afrika bij Oxfam-Solidariteit tel. 02-501 67 42 — e-mail: tde@oxfamsol.be
- Chantal Nijssen, communicatieverantwoordelijke bij Oxfam-Solidariteit tel. 02-501 67 62 (NL) — e-mail: cni@oxfamsol.be
- website Oxfam-Solidariteit voor meer info en de adressen van de tweedehandswinkels van Oxfam-Solidariteit

Oxfam-Solidariteit DOOR:

Deel dit artikel