Oxfam: Vier miljoen mensen met de hongerdood bedreigd

Er dreigt een humanitaire crisis voor 4 miljoen mensen in Mali, Niger en Mauritanië, tenzij de donorlanden snel voor humanitaire noodhulp zorgen in de vorm van voedsel, zaaigoed en veevoeder.


Stand van zaken:
- 4 miljoen mensen, waaronder meer dan 800.000 kinderen, dreigen van honger om te komen in West-Afrika.
- Het Wereldvoedselprogramma lanceerde een oproep voor 12 miljoen dollar bijkomende hulp om voedsel te kunnen verdelen aan 1,2 miljoen mensen.
- De VN-noodoproep voor extra fondsen werd recent opgetrokken tot 18,3 miljoen dollar. Minder dan een vierde van dit bedrag is toegezegd en er blijft dus een tekort van 14,7 miljoen dollar.
- Oxfam-medewerkers zetten in Niger een hulpprogramma op ter waarde van 1,2 miljoen waarmee 200.000 mensen kunnen geholpen worden.

Aandacht voor een vergeten crisis
De crisis in West-Afrika is onder de aandacht gebracht door Jan Egeland, VN-coördinator voor humanitaire hulp. Hij noemt het ’s werelds meest vergeten crisis. Oxfam benadrukt dat de gulle donaties die na de tsunami gegeven werden de donoraandacht niet mogen afleiden van andere humanitaire crisissen in de wereld, zoals in Afrika.
Als gevolg van de sprinkhanenplaag in 2004 en door een beperkte regenval zijn de rondtrekkende veehoeders en landbouwers in het noorden van Mali, Niger en Mauritanië in een diepe crisis verzeild. Oxfam stelde vorig jaar al de eerste tekenen van ontbering en nood vast, op het moment dat de belangrijkste oogsten werden binnengehaald. “Prijzen zijn te vaak omhoog gegaan. Eerst kon ik een zak van 100 kg gierst kopen na de verkoop van een of twee geiten. Nu moet ik drie tot vijf geiten verkopen voor dezelfde hoeveelheid”, zei Aissa Maman, een boerin in Niger.

Natasha Quist, regionaal Oxfamdirectrice voor West-Afrika: “Nieuw onderzoek in Mali en Niger wijst deze maand op een toenemende graad van ondervoeding bij de kinderen. Steeds meer kinderen worden opgenomen in therapeutische voedingscentra. Oxfam-medewerker Paul van Wijk zei bij zijn terugkeer uit Niger: “Mensen eten nog maar een maaltijd per dag in plaats van drie. Ondanks gezondheidsrisico’s eten ze bladeren en vruchten die de geiten laten staan. Ik zag ook mobiele slachtinstallaties die uitgeputte koeien ter plekke slachtten en het gedroogde vlees doorverkochten in de stad. De veestapel, de belangrijkste bron van voedsel en inkomsten, gaat sterk achteruit.“

Donorlanden moeten meer doen
De regeringen van donorlanden hebben de snel verslechterende humanitaire situatie totaal genegeerd, ondanks de waarschuwingen van de Verenigde Naties, van Oxfam en van andere internationale organisaties op het terrein. “Donorlanden hebben het uitroeien van de sprinkhanen in de regio mee gefinancierd, maar daarna hebben ze blijkbaar elke belangstelling verloren om de mensen te helpen die door de nasleep van deze plaag getroffen zijn”, zei Quist.

Het Wereldvoedselprogramma (WFP) is samen met de nationale regeringen begonnen met het verdelen van voedsel aan de getroffen gemeenschappen. Maar het WFP heeft slechts een klein deel van de gevraagde 12 miljoen dollar noodhulp ontvangen: 900.000 dollar in plaats van 8 miljoen voor Mali. In Niger werd de VN-oproep voor 16 miljoen dollar (van 20 mei 2005) slechts met 2,5 miljoen dollar beantwoord.
Er is dringend nood aan voedsel maar tegelijk moet ook absoluut gezorgd worden voor zaaigoed en veevoer. Alleen door nu te planten zal er een nieuwe oogst zijn in oktober en kunnen er voorraden voor volgend jaar aangelegd worden.
Oxfam zorgt voor voedsel, zaaigoed en veevoeder

Samen met de partners in Niger, Mali en Mauritanië zal Oxfam doorgaan met het verdelen van voedsel onder de getroffen bevolking. Ze zullen zaden voor het plantseizoen en veevoer verdelen. In de eerste fase zullen 200.000 mensen profiteren van voedselhulp en voedsel-voor-werk activiteiten, om hen te helpen te overleven tot aan de volgende oogst.

Oxfam zal zich ook bezighouden met conflictpreventie en management met nomadische veehouders en landbouwers. Als gevolg van de droogte is er toenemende spanning ontstaan tussen beide groepen over watergebruik en toegang tot weidegebieden.

Niger, Mali en Mauritanië behoren tot de 20 armste en minst ontwikkelde landen ter wereld, Niger scoort zelfs bijna het allerzwakste wat ontwikkeling betreft (in de Human Development Index van de VN staat het op de voorlaatste plaats). Het zal vele jaren duren voordat deze landen de huidige crisis zijn te boven gekomen. Als er dit jaar opnieuw een slechte oogst is, zullen de bestaansmiddelen van de rondtrekkende veehoeders en van de landbouwgemeenschappen voor zeer lange tijd vernietigd zijn.

“Wij hebben al vastgesteld dat een groot aantal nomaden de veeteelt hebben opgegeven en naar stedelijke gebieden zijn getrokken in de hoop daar een nieuw inkomen te vinden,” zei Natasha Quist. “Zij behoren tot de meest uitgestoten gemeenschappen ter wereld, hun cultuur en traditionele manier van leven zijn zeker 1200 jaren oud maar dreigen nu voorgoed te verdwijnen.”

Voor meer informatie

 • Channah Bentein,
  coördinatrice voor noodhulp bij Oxfam-Solidariteit tel. 02-501 67 39, e-mail: channah.bentein@oxfamsol.be
 • Anne Buxant,
  programma-beheerder bij Oxfam-Solidariteit (Franstalig) tel. 02-501 67 59, e-mail: anne.buxant@oxfamsol.be
 • bij Oxfam-Solidariteit: in het Nederlands: Channah Bentein (tot 6 augsutus en na 22 augustus) Erik Van Mele: vanaf 1 augustus
  in het Frans: Anne Buxant (hele maand augustus)
 • Vanop het terrein: in het Nederlands: Annette Rayer (Novib), tel. 00 31 70 342 16 38 gsm 00 31 6 515 688 78 
  > in het Frans of het Engels: Louis Belanger (OI Brussel), is nu op het terrein in Niger: (’s avonds is het makkelijkst) tel. 00 22 740 31 77.

www.oxfamsol.be

Deel dit artikel