Oxfam vraagt speciaal gezant, diplomatiek overleg én meer vredestroepen voor Oost-Congo

Om het geweld in de Democratische Republiek Congo te stoppen, moet er onmiddellijk diplomatiek overleg komen, naast een speciaal gezant en bijkomende militaire steun om de VN-vredesmacht MONUC te versterken.
Oxfam dringt er bij de internationale gemeenschap op aan druk uit te oefenen opdat er onmiddellijk een einde zou komen aan het geweld in Oost-Congo. De bevolking moet beschermd worden en er moet een ernstig en vooral blijvend vredesproces komen.

Deel dit artikel