Parlement vraagt om recht op sociale bescherming te verankeren in het Belgisch internationaal beleid

fiesta social

Op woensdag 4 mei 2016 werd in de plenaire vergadering van de kamer gestemd over de resolutie betreffende de opname en de verankering van het recht op sociale bescherming in het Belgisch internationaal beleid, ingediend door Parlementslid Els Van Hoof (CD&V).

Voor de campagne Sociale Bescherming voor Iedereen, die 11.11.11 samen met 20 andere middenveldorganisaties voert, is dit een belangrijk moment. Want met de resolutie zenden zowel de regerings- als verschillende oppositiepartijen een belangrijk politiek signaal. Het parlement vraagt klaar en duidelijk aan de regering om sociale bescherming een centralere plaats te geven in het Belgische internationale beleid. De resolutie bevat heel wat elementen en vragen aan de federale regering die de eisen van onze campagne kracht bij zetten.

De parlementsleden vragen dat sociale bescherming een van de prioritaire thema's zou worden in de samenwerkingsprogramma's van België met partnerlanden en in de Europese ontwikkelingssamenwerking. Ze stellen ook dat België actiever gebruik moet maken van de hier aanwezige expertise om wereldwijd het recht van iedere mens op een degelijke sociale bescherming te ondersteunen o.a. door nationale beleidsmaatregelen voor sociale bescherming te ondersteunen in de partnerlanden van de Belgische OS en door meer werk te maken van capaciteitsopbouw op vlak van sociale bescherming.

Daarom moet volgens de kamer ook gestreefd worden naar een maximale samenwerking en afstemming tussen de Federale overheidsdienst sociale zekerheid en de Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking.

Het parlement vraagt ook aan de federale regering om een "position paper" uit te werken over hoe via de Belgische Ontwikkelingssamenwerking volwaardige sociale bescherming, waardig werk en universele gezondheidszorg gewaarborgd en versterkt kunnen worden. De regering wordt opgeroepen om dit te doen in overleg en samenwerking met de relevante actoren uit het maatschappelijk middenveld.

De resolutie bepleit verder initiatieven die bijdragen tot nationaal en internationaal rechtvaardige belastingstelsels. Dit is cruciaal om de financiering van sociale bescherming op de lange termijn te kunnen waarborgen.

Volgens onze parlementsleden is sociale bescherming een kernvoorwaarde voor een duurzame, inclusieve en billijke menselijke ontwikkeling. Steun aan universele sociale bescherming mag dan ook niet ontbreken in de Belgische plannen om de Duurzame Ontwikkelingsdoelen te helpen realiseren. Ten slotte wijst de resolutie op het belang van zogenaamd 'transformatieve' initiatieven die maatschappelijke verandering, sociale gelijkheid en inclusie versterken.

11.11.11 DOOR:

Help ons sociale bescherming voor iedereen te realiseren. Zet mee je schouders onder de eisen van onze campagne

Ja, ik steun 11.11.11

campagne 2015-affiche
socialebescherming.be

Deel dit artikel

       


Gerelateerde artikels