Pascua Lama: goud en zilver naast en onder gletsjers

Op de grens van Argentinië en Chili

Einde 2005 en begin 2006 doken op Internet en in de pers allerlei wilde verhalen op.
De Canadese goudwinningmaatschappij Barrick Gold ziet het wel zitten. Op basis van de huidige prijs van het goud zouden ze uit één veld 7 miljard dollar winst maken. Daartoe hoeven ze het bestaande gebied met 20 % uit te breiden, maar helaas liggen daar drie gletsjers. Met een plan tot beheer van de gletsjers moet dit lukken: dit is met name de verhuis van het ijs van gletsjers naar een 4e, wat nooit elders in de wereld werd gepoogd.
Pascua Lama is de naam van de open mijn op 4600 meter hoogte en de werkzaamheden zouden dit jaar aanvangen. Drie gletsjers met 10 meter dik ijs dienden te worden verplaatst, een volume van 300.000 m³ over 20 hectare oppervlakte. 
De gletsjers voeden naast een reeks andere gletsjers, de Huasco rivier.

Gelukkig nam het niet zo een vaart en zijn de feiten ook enigszins anders:
95% van de te winnen ertsen liggen in terreinen die grenzen aan de gletsjers, en slechts 5% ligt onder de grenzen.

In februari 2006 keurde de regionale milieucommissie van de Chileense overheid het project goed, op voorwaarde dat de gletsjers intact zouden blijven.  Wat de opening nog liet om eventueel het erts van onder de gletsjers te halen.
Maar in maart nam de nieuwe presidente Michelle Bachelet het roer over in Chili, en zei had reeds voor de verkiezingen duidelijk aangegeven dat ze absoluut geen enkele schade aan de gletsjers zou toestaan.  In de uitbatingvergunning staat nu uitdrukkelijk vermeld dat aan de 5% onder de gletsjers niet mag geraakt worden.

Goudwinning is sterk milieubelastend, en kan een gevaar leveren voor de waterkwaliteit stroomafwaarts.  Er zijn wereldwijd al diverse milieurampen gesignaleerd bij het winnen van goud en zilver uit ertsen.

Onder druk van de lokale bevolking, milieuorganisaties en van de Chileense regering, engageerde Barrick zich tot een uitgebreid opvolgingsprogramma van de waterkwaliteit met 30 automatische staalnamepunten in de 15 km die de mijn stroomafwaarts scheidt met het eerste dorp.  De gegevens zullen voor iedereen beschikbaar zijn.
“Indien de waterkwaliteit mocht veranderen, dan engageert Barrick zich om onmiddellijk haar project te stoppen”, staat te lezen in een recent document op de website van de firma.

Even kijken of ze zich aan hun beloftes zullen houden!

Bronnen:
www.risal.collectifs.net
www.ipsnews.net
www.barrick.com


 

Join For Water DOOR:

Deel dit artikel