Pax Christi Verenigde Staten veroordeelt martelingen onder voorwendsel van nationale veiligheid

BRUSSEL (KerkNet/Pax Christi Vlaanderen)

De Amerikaanse afdeling van de katholieke vredesbeweging Pax Christi heeft haar bezorgdheid uitgesproken over de pogingen van de regering Bush om nationale en internationale wetten die het gebruik van marteling veroordelen te herzien onder het voorwendsel van de nationale veiligheid.


Pax Christi USA verwijst naar recente aanwijzingen dat de Amerikaanse regering een deel van haar oorlog tegen de terreur aan derden heeft uitbesteed en noemt die evolutie, waarbij buiten het nationale territorium en niet langer onder toezicht van de nationale inlichtingendiensten gemarteld wordt, erg zorgwekkend. "Dit betekent een duidelijke schending van het internationaal recht." Bovendien is dit volgens de vredesorganisatie strijdig met de VN-conventie tegen marteling en andere gruwelijke, onmenselijke en vernederende straffen - zelfs als dit uitsluitend in uitzonderlijke gevallen plaatsvindt. Pax Christi Amerika wijst er op dat de conventie een bepaling bevat waarin staat dat geen enkel land iemand aan een ander land zal uitleveren als er ernstige gronden zijn om te geloven dat die persoon daar in gevaar zou zijn of aan marteling kan vrijgesteld worden.

Dienst Geweldpreventie, Bart Horemans

Pax Christi DOOR:

Deel dit artikel