Pax Christi Vlaanderen vindt sancties tegen organisaties die kerkasiel mogelijk maken misplaatst!

Samen met de vele mensen en organisaties die met kennis van zaken opkomen voor een humane aanpak van het vluchtelingenprobleem, vraagt Pax Christi Vlaanderen om een menselijk asielbeleid :

1. een duidelijke wetgeving en snelle beslissingen voor nieuwe asielzoekers

2. een onmiddellijke maatregel van regularisatie voor mensen zonder papieren, die hier al lang wonen en ingeburgerd zijn.

Het huidig kerkasiel moet de politieke overheid begrijpen vanuit het feit dat op zoveel plaatsen reeds jarenlang humanitaire bijstand wordt verleend aan mensen die in ons land om verschillende redenen een toevlucht hebben gevonden en zich in een uiterst precaire situatie bevinden. Veel van die mensen kunnen niet meer vooruit of achteruit.

Dreiging met sancties tegen organisaties die dit kerkasiel mogelijk maken is totaal misplaatst.

Pax Christi Vlaanderen is verheugd om elk initiatief dat bedreigde mensen nabij is en een nieuwe toekomst tracht te geven. Echte vrede is immers gebaseerd op het respect voor de fundamentele mensenrechten, op mededogen en solidariteit met mensen die geen uitweg zien.

Deel dit artikel