Persbericht 16 mei 2007: Alterfin keert dividend uit voor zevende jaar op rij

Persbericht – 16 mei 2007

 

Alterfin keert dividend uit voor zevende jaar op rij

 

Alterfin, een Belgische coöperatieve vennootschap met meer dan 1.000 aandeelhouders, investeert via kredieten en participaties in ontwikkelingslanden. Driekwart van de portefeuille wordt geïnvesteerd in microkredietinstellingen; de rest wordt gekanaliseerd naar boerenorganisaties die producten (koffie, cacao, wijn, bananen, …) verhandelen via het fair-trade circuit in Europa. De portefeuille wordt gefinancierd via eigen middelen (zo’n 52%) en via middelen afkomstig van het Zwitsers-Luxemburgs beleggingsfonds responsAbility (zo’n 48%). Op 16 mei bedroeg de totale portefeuille zo’n 12 miljoen euro. Deze maand gaat Alterfin ook over tot de uitbetaling van het dividend en dit voor het zevende jaar op rij. Het dividend is bescheiden (1,75%), maar toch bewijst Alterfin hiermee dat ze als sociaal investeerder op een duurzame manier omgaat met haar middelen.

 

2006 was voor Alterfin een succesvol jaar. Het kapitaal groeide in 2006 met 18,5% en bedroeg einde december 2006 iets meer dan 6,7 miljoen euro, samengebracht door meer dan duizend aandeelhouders. Ook de krediet- en investeringsportefeuille nam in 2006 met meer dan 18% toe.

 

Ondanks de sterke commercialiseringsdrang in de microfinancieringssector, blijft Alterfin zich concentreren op jonge microfinancieringsinstellingen die hun sociale impact trachten te maximaliseren. Deze instellingen hebben vaak niet alleen financiering maar ook technisch advies nodig. Alterfin heeft in consortium met haar Franse partner SIDI en MAIN, een Afrikaans netwerk van microkredietinstellingen, een budget ter beschikking gekregen van de Europese Unie voor drie jaar ter waarde van EUR 785.000. De subsidies dienen gebruikt te worden ter financiering van technische bijstand en uitrusting van Afrikaanse microkredietinstellingen. Hoewel deze activiteit niet zichtbaar is in de kredietportefeuille is ze belangrijk om de slagkracht te verhogen van die organisaties die werken aan de uitbouw van microfinanciering op het platteland in Afrika.

 

www.alterfin.be

Alterfin DOOR:

Deel dit artikel